Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
5 lượt xem

Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

Bạn đang xem: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Trường Chính trị tỉnh Bình Dương phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Ngày 19 tháng 2 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2003 / QĐ-TTg (sau đây viết tắt là ngày 27) quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bầu lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo cán bộ, nhân viên dân vận. người hầu. Sau đây là những nội dung cơ bản về thủ tục và điều kiện bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo theo Quyết định số 27/2003 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước hết, về phạm vi và đối tượng áp dụng, Điều 27, Điều 1 nêu rõ: Điều khoản này quy định về việc bổ nhiệm và bãi miễn, bầu cử lại, luân chuyển, từ chức và miễn nhiệm. Cán bộ, công chức lãnh đạo, kể cả Thứ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Bạn đang xem: Bổ nhiệm là gì

Thứ hai, một số thuật ngữ khái niệm chung được dùng làm cơ sở bổ nhiệm, bầu lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo:

Theo Điều 2 qd 27, các thuật ngữ và khái niệm sau đây được hiểu là:

– “ bổ nhiệm ” là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức vào các chức vụ lãnh đạo có thời hạn. Trong các cơ sở, đơn vị.

– “ Bổ nhiệm lần đầu ” là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức vào các chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm lãnh đạo mới trên cơ sở lãnh đạo.

– “ Bổ nhiệm lại” là việc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. trong thời gian hết hạn bổ nhiệm.

– “ Luân chuyển ” là việc người đứng đầu cơ quan có quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo giữ chức vụ lãnh đạo mới trong quá trình quy hoạch và tổ chức thực hiện. xe lửa.

– “ Từ chức ” là người chủ trì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức. Chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

XEM THÊM:  Thuyên chuyển công tác người lao động - những kiến thức cần biết | CareerLink.vn

– “ Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo tự nguyện từ chức trước khi đảm nhận chức vụ lãnh đạo. Thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là về n guyên tắc bổ nhiệm và miễn nhiệm, bầu lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo:

Theo Điều 3, Điều 27, cán bộ, công chức khi bổ nhiệm, miễn nhiệm, đổi mới, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo phải tuân theo các nguyên tắc sau:

– Các cấp ủy đảng cấp cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bầu cử lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, công chức theo phân cấp của Trung ương và đúng quy trình, thủ tục;

Xem thêm: Vệ tinh tự nhiên của trái đất là gì

——Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm của người phụ trách cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là người phụ trách); cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bầu lại, luân chuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;

-Yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ, điều kiện và tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức;

– Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước;

– Quyền quyết định cấp bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo;

– Một số chức vụ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm do các văn bản pháp luật khác quy định thì phải áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Thứ Tư, tại t ỉnh, Điều kiện và Thủ tục Bổ nhiệm Cán bộ, Công chức lãnh đạo:

-Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm mỗi lần bổ nhiệm; đối với một số cơ quan, đơn vị cụ thể, thời hạn của mỗi lần bổ nhiệm có thể ngắn hơn. ( Điều 5, Nghị định số 27)

– Điều kiện bổ nhiệm: Theo Điều 6, qd 27, những người được bổ nhiệm phải đáp ứng các điều kiện sau:

XEM THÊM:  Sợi carbon là gì? Quy trình sản xuất, phân loại sợi carbon

1. Tuân thủ tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng việc bổ nhiệm theo quy định của Đảng và nhà nước;

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân và đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có bản kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

3. Tuổi đặt chỗ:

Đối với cán bộ, công chức được bổ nhiệm lần đầu, nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi;

b-Đặc biệt đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (cả nam và nữ);

c- Đối với cán bộ, công chức không còn giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì độ tuổi chấp hành quy định tại thời điểm bổ nhiệm lần đầu;

4. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Xem thêm: Quy phạm của pháp luật la gì cho ví dụ

5. Không đang trong thời gian kỷ luật từ kỷ luật đến khai trừ.

– Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo:

Theo Điều 7, khoản 27, trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo được quy định như sau:

1. Cơ quan, đơn vị dự kiến ​​bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, số lượng và dự kiến ​​nhiệm vụ công việc của vị trí cần bổ nhiệm.

2. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể theo các bước sau:

a- Đối với Nhân sự Hiện trường:

– Người phụ trách cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo quy hoạch cán bộ theo nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc đề nghị của cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị;

– Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét, đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức. Có thể giới thiệu 1 đến 3 người để lựa chọn;

XEM THÊM:  Nguyên nhân nào khiến tim đập nhanh? | Medlatec

——Tổ chức họp lấy ý kiến ​​của Hiệu trưởng các cơ quan, đơn vị, trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức; công bố danh sách cán bộ, công chức do lãnh đạo giới thiệu; lý lịch, nghiên cứu bản tóm tắt kinh nghiệm công tác; nhận xét, đánh giá Ưu nhược điểm, thuận lợi, khó khăn, triển vọng phát triển; dự kiến ​​phân bố công việc; giới thiệu cán bộ, công chức, phát biểu ý kiến ​​bổ nhiệm, miễn nhiệm và trả lời các câu hỏi liên quan;

– Tập thể lãnh đạo cơ quan và đơn vị xem xét, tổng kết những vấn đề mới (nếu có);

– Cấp ủy hoặc ban thường vụ đảng ủy của tổ chức có ý kiến ​​bằng văn bản về nhân sự được bổ nhiệm;

-Tổ chức và tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết. Các ứng cử viên được bổ nhiệm phải được sự đồng ý của đa số thành viên trong ban lãnh đạo. Người phụ trách cơ quan, đơn vị quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

b- Nguồn nhân lực từ nơi khác:

-Giới thiệu những nhân sự do lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận có thẩm quyền giới thiệu;

– Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, quyết định chính sách và thực hiện các công việc sau: đại diện lãnh đạo cơ quan gặp gỡ cán bộ, công chức được bổ nhiệm để trao đổi về trách nhiệm công việc; ý kiến, tìm hiểu, xác minh lý lịch của cán bộ, công chức; trao đổi kết quả công tác với cán bộ và cơ quan, đơn vị nơi công chức công tác; nghe ý kiến ​​của cấp ủy về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; Người phụ trách.

3. Trường hợp phải có chỉ định của cơ quan có thẩm quyền thì phải nộp báo cáo kèm theo các tài liệu cần thiết theo quy định hiện hành. /.

ths. trinh duy bien – nckh phó giám đốc – tt – tl

Xem thêm: what the funk nghĩa là gì

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.