Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
69 lượt xem

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Bạn đang xem: 7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến 7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo như thế nào cho hợp lý? Làm cách nào để lập Báo cáo tài chính ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết hóa đơn điện tử dưới đây nhé!

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (bctc) là báo cáo toàn diện nhất về tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của một doanh nghiệp, cũng như tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nghiệp chướng. Nói cách khác, bctc là một cách thể hiện lợi nhuận và sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp cho tất cả các bên liên quan. Đó có thể là chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng, người cho vay, cơ quan thuế hoặc chính quyền, người lao động …). & VAT; Tham khảo: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 133 trên phần mềm htkk .

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo tài chính

2. Các nguyên tắc lập báo cáo tài chính cần lưu ý

Theo Thông tư số 200/2014 / tt-btc, các công ty cần lưu ý 7 nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính. Cụ thể:

2.1. Nguyên tắc Báo cáo Tài chính 1: Tuân thủ các Chuẩn mực

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo Tài chính” và các chuẩn mực khác có liên quan. Tất cả các thông tin quan trọng phải được ghi rõ để người đọc có thể hiểu được tình hình tài chính thực sự của doanh nghiệp. Theo các chuẩn mực kế toán, việc trình bày báo cáo tài chính tuân theo các nguyên tắc sau: – Đảm bảo hoạt động liên tục:

+ Khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần đánh giá khả năng hoạt động liên tục của mình. Việc lập các báo cáo tài chính này giả định rằng hoạt động kinh doanh tiếp tục hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường trong tương lai gần (trừ khi doanh nghiệp có ý định hoặc buộc phải ngừng hoạt động, giảm quy mô hoặc hoạt động với quy mô đáng kể). + Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp cần dự báo đầy đủ các thông tin trong ít nhất 12 tháng tới kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán.

Khả năng hoạt động liên tục của Doanh nghiệp Khả năng hoạt động liên tục của DN trong BCTC.

– Cơ sở tích lũy:

Xem thêm: Cách giúp chàng quên đi người yêu cũ nhanh chóng – Tình yêu – Việt Giải Trí

+ Các doanh nghiệp được yêu cầu lập báo cáo tài chính theo phương pháp dồn tích, ngoại trừ thông tin liên quan đến dòng tiền. + Các nghiệp vụ được ghi nhận khi phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực nhận và thanh toán tiền mặt, được ghi vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của kỳ kế toán có liên quan. + Các khoản chi phí được tính vào lãi hoặc lỗ trên cơ sở khớp nối doanh thu và chi phí.

– Tính nhất quán: Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán trừ khi có sự thay đổi trọng yếu về bản chất của hoạt động kinh doanh hoặc sự thay đổi hợp lý hơn trong việc trình bày các giao dịch và sự kiện; hoặc thay đổi trong Chuẩn mực kế toán yêu cầu thay đổi Việc trình bày báo cáo tài chính. & VAT; bạn có thể quan tâm đến: Hóa đơn điện tử , Báo giá hóa đơn điện tử .

Các khoản mục trong báo cáo tài chính Các khoản mục trong BCTC phải trình bày nhất quán.

– Tầm quan trọng và Tổng hợp:

+ Trong bctc, các mục quan trọng phải được trình bày riêng biệt. Các mục còn lại sẽ được nhóm lại với nhau. + Khi trình bày báo cáo tài chính, nếu thông tin trọng yếu không được trình bày hoặc trình bày không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. + Cách xác định tính trọng yếu: Tùy từng trường hợp mà tính chất, quy mô của dự án sẽ là yếu tố quyết định tính trọng yếu.

– bù đắp:

+ Các doanh nghiệp phải trình bày tất cả các tài sản và nợ phải trả một cách riêng biệt trong báo cáo tài chính của mình và không được thanh lý theo ý muốn (trừ khi các chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép). + Các khoản chi phí và thu nhập chỉ được bù trừ khi được quy định trong các chuẩn mực kế toán khác. hoặc lãi và lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và sự kiện tương tự không trọng yếu. + Các tài sản và nợ phải trả quan trọng, thu nhập và chi phí phải được báo cáo riêng biệt. Việc thanh lý có thể khiến người đọc btcc không thể đọc toàn bộ giao dịch, gây khó khăn cho việc dự đoán dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Làm Món Bò Nướng Lá Lốt Thơm Ngon Và Nước Chấm Đậm Đà

– Có thể so sánh:

+ Thông tin trình bày trong báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ trước để thuận tiện cho việc so sánh giữa các kỳ. + Nếu việc trình bày hoặc phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính có thay đổi thì phải phân loại các số liệu so sánh để đảm bảo tính phù hợp với kỳ hiện tại.

2.2. Nguyên tắc 2: Tôn trọng bản chất của hình thức

Báo cáo tài chính phải phản ánh bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện, chứ không phải hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó.

2.3. Nguyên tắc 3:

Các tài sản cao hơn số tiền có thể thu hồi được không được công nhận. Trách nhiệm pháp lý sẽ không thấp hơn nghĩa vụ thanh toán.

2.4. Nguyên tắc 4: Phân loại Tài sản và Nợ phải trả

Tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán phải được trình bày dưới dạng: ngắn hạn và dài hạn. Trong mỗi phần, các chỉ số phải được sắp xếp theo thứ tự thanh khoản giảm dần. – Ngắn hạn: Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại dưới 12 tháng kể từ ngày phân loại báo cáo, hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường. – Dài hạn: tài sản và nợ phải trả còn lại. Lưu ý: Khi lập báo cáo tài chính, kế toán phải phân loại lại tài sản và nợ phải trả kỳ trước

2.5. Nguyên tắc 5: Trình bày rõ ràng

Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt và chỉ khi chúng liên quan đến cùng một người, có thời hạn ngắn hơn và phát sinh từ cùng một loại giao dịch và sự kiện.

2.6. Nguyên tắc 6: Thận trọng đúng mức

Các khoản thu nhập, chi phí và thu nhập phải được trình bày trong báo cáo tài chính theo các nguyên tắc phù hợp và thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh thu nhập, thu nhập, chi phí và các khoản mục dòng tiền trong kỳ báo cáo. Các sai sót trước kỳ hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh phải được điều chỉnh hồi tố chứ không phải trong kỳ báo cáo.

2.7. Nguyên tắc 7:

Lãi chưa thực hiện từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn được bù trừ khi hạch toán người phụ thuộc, số dư các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, thu nhập, chi phí và lỗ khi lập báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân. tóm tắt bảy nguyên tắc lập báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần tuân thủ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính, các nguyên tắc trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cần được thực hiện đồng thời. Ngoài ra, để biết các gợi ý về phần mềm hóa đơn điện tử về hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ: công ty phát triển công nghệ cthai son

Xem thêm: Thuật Toán Giải Rubik Xịn – Cách Giải Mã Khối Rubik Cubesolve

  • Address: 15 dang thuy tram – cau giay – hanoi
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/
  • Fanpage: Hóa đơn điện tử einvoice .

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *