Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
87 lượt xem

Cách làm báo quyết toán thuế TNCN năm 2016

Bạn đang xem: Cách làm báo quyết toán thuế TNCN năm 2016 Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Cách làm báo quyết toán thuế TNCN năm 2016 phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Hướng dẫn Nộp và Quyết định Thuế TNCN 2016 theo Thông tư 156/2013 / tt-btc, Thông tư 151/2014 / tt-btc và Thông tư 92/2015, thủ tục và thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015 / tt – Công văn 801 / tct-tncn ngày 03/02/2016 của btc và Cục thuế nhà nước.

Lưu ý: Bài viết này kế toán thien ung hướng dẫn các bạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức có trả thu nhập. Nếu bạn là cá nhân đang quyết toán thuế với cơ quan thuế, bạn có thể xem tại: công văn 801 / tct-tncn

Bạn đang xem: Cách làm quyết toán thuế tncn 2016

– Các tổ chức trả tiền lương và thu nhập từ tiền lương, có hoặc không có khấu trừ thuế, sẽ có trách nhiệm hoàn thành và hoàn thành các khoản thuế thay cho các cá nhân được ủy quyền.

– Trường hợp năm 2015 tổ chức không phát sinh tiền lương và thu nhập từ tiền lương thì không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi), người lao động được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp) thì cuối năm người lao động được ủy quyền khấu trừ và nộp thuế thì tổ chức mới Cơ quan phải thu thập chứng từ khấu trừ, nộp thuế thu nhập cá nhân do cơ quan ban đầu cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập.

– Tổ chức trả thu nhập bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cơ cấu lại, giải thể, phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ và nộp chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm). ) Kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản, cấp chứng từ khấu trừ cho người lao động để làm căn cứ cho người lao động. Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, người nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi (ví dụ: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi thành doanh nghiệp 100%) Luật như sắp xếp lại vốn nhà nước thành công ty cổ phần Doanh nghiệp trước cơ cấu lại không cần kê khai, nộp thuế trước khi có quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp. Nhân viên chuyển đến không cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế. Khi chuyển từ cơ sở cũ sang cơ sở mới, đơn vị tiếp nhận thực hiện việc kê khai thuế năm theo quy định.

Xem thêm tại đây: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập năm 2015

Lưu ý: Không yêu cầu khai thuế thu nhập năm 2015:

– Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ thu nhập đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập trúng thưởng, v.v. từ việc cư trú của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; kinh doanh từ cá nhân không cư trú; chấp nhận người không cư trú cá nhân cư trú chuyển tiền tổ chức, cá nhân.

——Công ty bảo hiểm trả thu nhập đại lý bảo hiểm, thu nhập phí bảo hiểm tích lũy từ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ quỹ hưu trí tự nguyện tích lũy; thu nhập, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Công ty xổ số kiến ​​thiết trả doanh thu cho doanh thu của đại lý xổ số.

(Theo Điều 25, Điều 4 Thông tư số 92/2015 / tt-btc ngày 15 tháng 6 năm 2015)

Các trường hợp được ủy quyền và trái phép hoàn thành thuế thu nhập cá nhân, xem tại đây: Các trường hợp được ủy quyền hoàn thành thuế thu nhập cá nhân

1. Cách tính thu nhập chịu thuế trung bình hàng tháng

– Khi khai thuế năm, thu nhập chịu thuế bình quân tháng là tổng thu nhập của năm (12 tháng) trừ (-) tổng số tiền khấu trừ của năm chia cho 12 tháng như sau:

Thu nhập chịu thuế trung bình hàng tháng

Tổng thu nhập chịu thuế

Tổng số tiền khấu trừ

tháng

Ví dụ: Năm 2015, Ông E là cư dân, 6 tháng đầu năm thu nhập là 20 triệu đồng / tháng; 6 tháng cuối năm, Ông . E kiếm được 1.000đ 5 tháng 10.000đ / tháng, 1 tháng ko có thu nhập. Năm 2015, ông E đã giảm trừ cho bản thân và 01 người phụ thuộc và không có khoản thu nhập nào khác. Do đó, nếu cuối năm ông E thuộc loại qtt thì thu nhập chịu thuế bình quân năm 2015 được xác định như sau:

– Tổng thu nhập chịu thuế năm 2015:

(20 triệu đồng x 6 tháng) + (10 triệu đồng x 5 tháng) = 170 triệu đồng.

– Tổng các khoản khấu trừ cho năm 2015:

(9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng) x 12 tháng = 151,2 triệu đồng.

– Thu nhập chịu thuế năm 2015:

170 triệu Rp – 151,2 triệu Rp = 18,8 triệu Rp

Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ ngày chủ nhật

– Thu nhập chịu thuế trung bình cho tháng 5 năm 2015:

18,8 triệu đồng: 12 tháng = 1,57 triệu đồng.

– Đối tượng cư trú là công dân của một nước hoặc khu vực đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và chống trốn thuế với Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng hiện hành đối với cá nhân đó. ở Việt Nam lần đầu đến tháng chấm dứt hợp đồng lao động và rời Việt Nam, thời gian về đến Việt Nam (tính theo tháng).

<3 Anh d chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty x vào ngày 11 tháng 11 năm 2015 và rời Việt Nam. Tổng thu nhập hàng tháng từ tiền lương và tiền công (do các công ty ở Việt Nam và Nhật Bản trả) là 70 triệu đồng. Ông d không khai người phụ thuộc. Từ ngày 05/03/2015 đến ngày 25/11/2015, ông Đ ở lại Việt Nam 265 ngày. Do đó, năm 2015, ông d là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Trước khi ông rời Việt Nam vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đã được quyết toán như sau:

– Tổng thu nhập chịu thuế năm 2015: 70 triệu đồng x 9 tháng = 630 triệu đồng

– Giảm trừ hộ gia đình riêng cho năm 2015:

9 triệu đồng x 9 tháng = 81 triệu đồng.

– Thu nhập chịu thuế năm 2015:

630 triệu – 81 triệu rupiah = 549 triệu rupiah

Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ ngày chủ nhật

– Thu nhập chịu thuế trung bình cho tháng 5 năm 2015:

549 triệu Rp: 9 tháng = 61 triệu Rp.

2. Cách tính khoản khấu trừ gia đình cho bản thân

– Trong kỳ tính thuế, cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh hoặc chưa tính giảm trừ gia cảnh dưới 12 tháng. Chắc chắn rồi.

ví dụ: Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2015, cô ấy không có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công. Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015, bà E phát sinh tiền lương và thu nhập từ tiền lương do ký hợp đồng lao động với công ty a trên 3 tháng. Do đó, chị e năm 2015 được tạm giảm trừ gia cảnh từ tháng 5/2015 đến hết tháng 12/2015 (tương ứng với các tháng phát sinh thu nhập). Nếu bà E khai thuế xong thì được giảm trừ đủ 12 tháng.

– Đối với công dân các nước, khu vực có ký kết với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần, chống trốn thuế, nếu cá nhân đó cư trú tại Việt Nam thì được tính hoàn cảnh gia đình – được tính giảm trừ cơ bản bằng cách xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải báo cáo theo quy định của Việt Nam Tính tỷ lệ hàng tháng.

Ví dụ: Ông F là người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 10 năm 2015. Ngày 5/8/2016, anh F chấm dứt hợp đồng lao động và về quê. Từ ngày 25/10/2015 đến ngày 05/8/2016, ông F ở Việt Nam 285 ngày. Do đó, trong năm tính thuế đầu tiên (từ ngày 25 tháng 10 năm 2015 đến ngày 5 tháng 8 năm 2016), ông f là cá nhân cư trú tại Việt Nam được giảm trừ gia cảnh. Cuối tháng 8 năm 2016.

3. Tính toán các khoản khấu trừ phụ thuộc

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013 / tt-btc ngày 15/8, việc giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ chăm sóc được tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ phụng dưỡng. . Văn bản số 92/2015 / tt-btc ngày 15 tháng 6 năm 2015, các biện pháp phòng ngừa cụ thể như sau:

– Người phụ thuộc được đăng ký theo quy định tại Điều 9, Điểm g Khoản 1 Thông tư số 111/2014 / tt-btc ngày 15/8/2013 của Chính phủ và có đầy đủ giấy tờ chứng minh người phụ thuộc. Kho bạc năm 2015 sẽ được coi là giảm trừ gia cảnh ngay cả khi người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp.

– Đối với cá nhân là công dân của các nước, khu vực có ký kết với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần, chống trốn thuế, đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam thì tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là được xác định tại Việt Nam theo Tỷ lệ phần trăm của số tháng thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân.

– Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng sử dụng mẫu số 02 / dk-npt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số “Thời điểm tính giảm trừ” công bố vào tháng 6 Ngày 15 năm 2009 đúng với thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ bảo trì nên khi hoàn thành việc tính toán hầm lò sẽ tính lại phát sinh nghĩa vụ đào tạo theo tình hình thực tế. Không cần đăng ký lại.

– Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc theo Mẫu số 02 / dk-npt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. – “Thời điểm tính khấu trừ” do btc Bộ tài chính công bố ngày 15/6/2015 là sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ bảo trì, nếu cá nhân có nhu cầu nộp thuế thì đến thời điểm nộp thuế theo thực tế. tình hình sử dụng cá nhân giống Bộ Tài chính tháng 6 năm 2015. Đăng ký lại theo Mẫu số 02 / dk-npt-tncn ban hành kèm theo Thông báo số 92/2015 / tt-btc ngày 15 tháng 5 và kèm theo đơn đăng ký. quyết toán thuế.

<3 số 02 / dk-npt-tncn, nếu chị nêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 3/2015 thì chị sẽ không được tạm giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc trong vòng 1 năm kể từ tháng 8/2015 khi quyết định chị. Đang xảy ra. Khoản thanh toán cho k được tính dựa trên mức giảm trừ tình trạng gia đình của người phụ thuộc từ tháng 3 năm 2015 đến cuối tháng 12 năm 2015 và không cần đăng ký lại.

Ví dụ: Giả sử cô ấy sinh con vào tháng 3 năm 2015 và đến tháng 8 năm 2015 cô ấy không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào Mẫu 02 / dk-npt – nếu cô ấy không khai báo ”thời điểm tính chỉ tiêu giảm trừ ”là tháng 8/2015 thì chị được tạm tính năm giảm trừ gia cảnh sau tháng 8/2015, tính lại theo thực tế khi quyết toán. Nếu bạn có vấn đề tháng 3 năm 2015, bạn không phải đăng ký lại như thực tế đã xảy ra trên biểu mẫu 02 / dk-npt-tncn và đính kèm với hồ sơ quyết toán thuế.

– Trường hợp trong năm tính thuế không tính giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc thì tính giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế từ tháng nộp thuế và tính hoàn cảnh gia đình của người nộp thuế. đã kê khai đầy đủ, kê khai đầy đủ thông tin về người nộp thuế và hoàn thành việc giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế theo ngày 92 Biểu mẫu kèm theo Bảng kê 05-3 / bk-qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số / 2015 / tt-btc đã được gửi cho Bộ Tài chính, tổ chức chi trả thu nhập đã kê khai, vào ngày 6 tháng 5 năm 2015.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Làm Tim Đèn Cầy Nhanh Chóng, Làm Nến Chưa Đầy 1 Phút, Có Tin Không

– Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ chăm sóc người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Điều 9 Điều 1 điểm 4 điểm 4 điểm 4 Thông tư số 111/2013 / tt-btc ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ( ví dụ: anh, chị, em ruột; ông, bà, cô, dì …) nếu đăng ký thì hạn giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2015. Ngoài giới hạn chữ ký giảm trừ gia cảnh nêu trên, người nộp thuế không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2015.

4. Tờ khai cuối cùng về thuế thu nhập hàng năm:

Các tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương hoặc thu nhập bằng tiền phải công bố tờ khai thuế của mình theo mẫu sau:

cách làm báo cáo quyết toán thuế tncn năm 2014

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân số 05 / qtt-tncn ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015 / tt-btc.

– Biểu mẫu danh sách kiểm tra số 05-1 / bk-qtt-tncn.

– Biểu mẫu danh sách kiểm tra số 05-2 / bk-qtt-tncn.

– Danh sách ví dụ 05-3 / bk-qtt-tncn.

Chi tiết: Hướng dẫn Khai thuế Cuối cùng 05 / kk-tncn

(Theo Thông tư 156/2013 / tt-btc Điều 16 điểm b.2.1 điểm b và Thông tư 92/2015 / tt-btc Điều 24 Điều 6)

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ở đâu:

——Tổ chức, cá nhân khai thuế tại địa điểm sản xuất, kinh doanh nộp tài liệu khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân.

– Tổ chức chi trả thu nhập là cơ quan trung ương; các bộ, ngành, tổ chức trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức cấp tỉnh nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức chi trả thu nhập là tổ chức cấp dưới hoặc cấp dưới của thành phố cấp huyện; tổ chức cấp huyện phải nộp tờ khai thuế cho chi cục thuế nơi tổ chức đặt trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, khai thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức đặt trụ sở chính.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

– Thời hạn để gửi bản hoàn trả cuối cùng là ngày thứ chín mươi (chín mươi) sau khi kết thúc năm dương lịch. (đặc biệt là ngày 31 tháng 3 năm 2017)

4. Khung thời gian nộp thuế thu nhập:

– Thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cuối cùng. (đặc biệt là ngày 31 tháng 3 năm 2017)

– Cuối cùng: Sau khi quyết toán xong, nếu có số thuế TNCN nộp thừa, bạn có thể chuyển sang đợt sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế, chi tiết xem tại đây: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất!

Những ai muốn tìm hiểu thêm và học cách tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp của mình có thể tham gia: Lớp thực hành kế toán thuế

Xem thêm: Cách Viết Chữ Án Lam Tự – Tìm Hiểu Về Phương Pháp Hô Thần Nhập Tượng Tức

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *