Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
107 lượt xem

Cách làm tờ khai quyết toán thuế tndn

Bạn đang xem: Cách làm tờ khai quyết toán thuế tndn Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Cách làm tờ khai quyết toán thuế tndn phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc mà kế toán viên nào cũng quen thuộc, nhưng liệu các kế toán viên có thực sự hiểu rõ về bộ chứng từ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn theo dõi bài viết misa meinvoice dưới đây để giải đáp.

Để làm tốt công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các quy định, pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi làm thủ tục nộp thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thu nhập trực tuyến. nộp thuế.Mục tiêu đảm bảo nộp thuế qua mạng, hồ sơ nộp thuế đạt trên 90%.

Bạn đang xem: Cách làm tờ khai quyết toán thuế tndn

1. Quyết toán thuế thu nhập

Quyết toán thuế thu nhập là gì?

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm việc báo cáo và xác định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp phải khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm hoặc khi giải thể, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp. Việc ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp lần cuối có ý nghĩa rất lớn đối với cơ quan thuế trong việc thu và kiểm tra số thuế thu nhập.

& gt; & gt; Khai thuế toàn diện qua mạng / 24 sai sót trong lần khai thuế mới nhất vào năm 2022

2. Quy định khai thuế thu nhập cuối cùng mới nhất năm 2022

(i) Theo Nghị định 132/2020 / nĐ-cp của Chính phủ, doanh nghiệp cần xác định và kê khai thông tin giao dịch của các bên liên quan, kê khai đối tượng, xác định chính xác chi phí lãi vay (mức khống chế 30%) Ngoài cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và Hạn chế các trường hợp sai sót.

(ii) Các doanh nghiệp phải kê khai thuế kỳ 2022 theo Nghị quyết số 406 / nq-ubtvqh15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 92/2021 / nd-cp ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tập đoàn:

 • Doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2022 không được vượt quá 200 tỷ NDT (1)
 • Doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm 2022 sẽ thấp hơn năm 2021 (2 )

Tiêu chí (2) không áp dụng cho các doanh nghiệp mới được thành lập, hợp nhất, chia tách hoặc hợp nhất trong kỳ tính thuế năm 2021 và 2022.

(iii) Căn cứ Nghị định số 92/2021 / nĐ-cp, các công ty phải kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng và trong phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã ban hành.

quyet toan thue tndn

5. Chứng từ quyết toán thuế thu nhập

Hồ sơ khai thuế chung cho các doanh nghiệp Việt Nam

Các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế, bao gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập hàng năm: Mẫu 03 / tndn
 • Báo cáo tài chính Công ty cho năm hoặc kể từ khi có quyết định giải thể, chia, tách, hợp nhất, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động hoạt động;
 • li>

Các tệp đính kèm sau tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng doanh nghiệp:

Hồ sơ nộp thuế đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và xuất khẩu dầu thô, khí đốt tự nhiên

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp dầu khí: Mẫu số 02 / tndn-dk;
 • Phụ lục về trách nhiệm thuế chi tiết của nhà thầu: Mẫu số 01 / pl-dk;
 • bctc năm / bctc khi hợp đồng dầu chấm dứt.

Khai thuế nhà thầu nước ngoài

 • Giấy chứng nhận cư trú hợp pháp của lãnh sự vào năm định cư;
 • Xác nhận rằng các bên liên quan đã ký hợp đồng;
 • Tờ khai thuế cuối cùng: Mẫu 03-tndn;
 • Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải trình theo mẫu số 03 / tndn.

Cách khai thuế thu nhập cuối cùng 03 / tndn

misa meinvoice xin tiếp tục hướng dẫn bạn đọc khai thuế 03 / tndn trên phần mềm htkk.

Nếu bạn chưa có phần mềm htkk và chưa biết cách sử dụng thì hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Cách tải xuống và sử dụng phần mềm htkk để hỗ trợ khai báo chi tiết

Bước đầu tiên: chọn tờ khai hải quan và điền các thông tin cơ bản

Đăng nhập vào phần mềm htkk và chọn nội dung “Thuế Thu nhập Doanh nghiệp”;

Chọn Báo cáo Thu nhập Hàng năm (03 / tndn). Sau đó, phần mềm sẽ hiển thị biểu mẫu “Chọn kỳ tính thuế” theo người nộp thuế:

03/TNDN

 • Chèn Năm Dàn xếp

Ví dụ về hoàn thiện lần truy cập năm 2021: nhập “2021”, “Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021”

 • Danh mục ngành: ngành sản xuất kinh doanh bình thường
 • Phụ lục kê khai: cần chọn 2 phụ lục cơ bản phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh bình thường như sau::
  • Phụ lục 03- 1a / tndn – yêu cầu kết quả kinh doanh;
  • Phụ lục 03-2a / tndn – kết chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh khi dn có kết chuyển lãi hoặc lỗ;
  • Phụ lục 03-2a khi dn vào lãi và lỗ hàng năm được chuyển tiếp.

  Chọn “Đồng ý” và phần mềm sẽ hiển thị tờ khai thuế thu nhập cuối cùng.

  Sau đó, bạn sẽ cần hoàn thành Phụ lục 03-1a / tndn. Tiếp theo, ntt nhấn nút “ghi sổ”, phần mềm htkk sẽ tự động tổng hợp số liệu và điền vào chỉ tiêu a1 trên tờ khai 03 / tndn.

  Bước 2: Hoàn thành Phụ lục 03-1a / tndn

  – Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán tt 200 thì doanh nghiệp cần bắt đầu từ:

  • Báo cáo Kết quả Kinh doanh trong Báo cáo Tài chính: Mẫu b02-dn
  • Chi tiết Tài khoản

  – Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán tt 133 thì doanh nghiệp cần bắt đầu từ:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính: Mẫu b02-dn
  • Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu b09 – dnn
  • Chi tiết tài khoản
  • >

   Hướng dẫn chi tiết để lập Phụ lục 03-1a / tndn

   Chỉ tiêu [01] — Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: Được tính dựa trên tổng doanh thu của đơn vị kinh doanh trong kỳ tính thuế, bao gồm doanh thu xuất khẩu, doanh thu bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất và doanh thu xuất khẩu tại chỗ và doanh thu được ghi nhận phù hợp với các chuẩn mực kế toán;

   Mục tiêu [02] – Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu: Được tính bằng tổng doanh thu xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, bao gồm cả thu nhập từ bán hàng cho các doanh nghiệp TNHH. Xuất khẩu và trang web xuất khẩu;

   Mục tiêu [03] – Giảm trừ doanh số: Mục tiêu [03] = [04] + [05] + [06] + [07] – Khấu trừ khoản nợ tăng lên từ thu nhập tài khoản khấu trừ.

   Mục tiêu [04] – Chiết khấu thương mại: Phản ánh số chiết khấu thương mại mà đơn vị đã khấu trừ hoặc trả cho người mua trong kỳ tính thuế theo chính sách bán hàng của tổ chức kinh doanh. Số liệu của chỉ tiêu này được lấy từ tài khoản 5211.

   Mục tiêu [05] – Giảm giá hàng bán: Số tiền giảm giá hàng bán cho đơn vị kinh doanh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu số liệu bên nợ TK 5213: Giảm giá hàng bán.

   Mục tiêu [06] – Giá trị hoàn lại: Giá trị hoàn lại của hàng bán trong kỳ tính thuế. Số liệu chỉ tiêu lấy từ TK 5212 Bên Nợ: Hàng trả lại.

   Mục tiêu [07] – Luật trực tiếp Thuế tiêu thụ, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng: Phản ánh tổng kỳ tính thuế tiêu thụ, thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng mà đơn vị trực tiếp áp dụng luật này phải nộp đối với thu nhập của năm hiện tại.

   Mục tiêu [08] – Thu nhập từ hoạt động tài chính: Phản ánh thu nhập từ hoạt động tài chính như lãi tiền gửi, tiền cho vay, tiền bản quyền, tiền cho thuê tài sản, lãi cổ phần, tiền bán ngoại tệ, v.v. trong kỳ tính thuế.

   Mục tiêu [09] – Chi phí sản xuất và vận hành của hàng hóa và dịch vụ: bằng [10] + [11] + [12]

   Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Luận Văn Thạc Sĩ Chi Tiết Từ A – Z – Kèm Bài Mẫu Chất

   Mục tiêu [10] – Giá vốn hàng bán: Thể hiện giá vốn, giá thành sản xuất của thành phẩm, chi phí trực tiếp trong kỳ tính thuế, các chi phí khác …

   Mục tiêu [11] – Chi phí bán hàng: Tổng chi phí bán hàng được kết chuyển trong kỳ tính thuế.

   Mục tiêu [12] – Chi phí quản lý: Các chi phí quản lý kinh doanh đã được kết chuyển trong kỳ tính thuế.

   Mục tiêu [13] – Chi phí tài chính: Các chi phí hoạt động tài chính như chi phí, lỗ liên quan đến đầu tư tài chính, chi phí đi vay, góp vốn liên doanh, giao dịch mua bán chứng khoán, chứng khoán đầu tư, bán ngoại tệ bị thua lỗ, v.v.

   Mục tiêu [14] – Chi phí lãi vay để sản xuất: Chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính hiện hành.

   target [15] – Phần mềm tự động khớp các số theo công thức sau:

   Mục tiêu [15] = [01] – [03] + [08] – [09] – [13]

   Mục tiêu [16] – Thu nhập khác

   Mục tiêu [17] – Các chi phí khác

   Mục tiêu [18] – [18] = [16] – [17]

   Tiêu chí [19] = [15] + [18], Chỉ số [19] được đặt trên chỉ số a1 trên tệp kê khai 03 / tnd n, có thể là tiêu cực.

   Bước 3: Cách Khai thuế 03 / tndn

   Hướng dẫn Chung:

   Chỉ tiêu b1 – b14: Điều chỉnh tăng hoặc giảm tổng lợi nhuận trước thuế, lưu ý chỉ tiêu b4 – chi phí không được trừ.

   Tiêu chí c4: Thu nhập chịu thuế được xác định là âm hay dương:

   • Nếu c4 <0: Công ty không cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lưu ý rằng chỉ tiêu [e1] —thu nhập tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm hiện tại — nhập số thuế đã nộp vào ô e1;
   • Nếu c4>; 0: thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp dương thì:
    • Doanh nghiệp có lỗ chưa được chuyển lỗ (5 năm gần nhất) thì người nộp thuế chuyển lỗ – thông qua phụ lục 03-2a / tndn, sau đó nhập số liệu trên chỉ số c3.
     • Đối với công ty không chuyển lỗ / vẫn có lãi sau lỗ thì cộng giá trị dương của c4 vào c7 / c8 / c9 theo thuế suất để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. .g, và sau đó hoàn thành tiêu chuẩn e1, h, i là xong.

     Cách đặt mục tiêu cho tờ khai thuế cuối cùng 03 / tndn trên htkk

     lap to khai quyet toan tndn 3Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN

     Chỉ tiêu [A1] – Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: tổng số lợi nhuận của đơn vị kinh doanh trong kỳ tính thuế. Số liệu lấy từ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Phần mềm HTKK tự động cập nhật các chỉ tiêu như sau:

     • nnt trong Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ: Lấy từ Chỉ số [19] Phụ lục 03-1a / tndn.
     • nnt thuộc ngành ngân hàng và tín dụng: lấy từ chỉ tiêu [16] phụ lục 03-1b / tndn.
     • công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: lấy từ chỉ tiêu [28 ] phụ lục 03-1c / tndn.

     Mục tiêu [b1] – Điều chỉnh để tăng lợi nhuận gộp trước thuế thu nhập: Phản ánh những điều chỉnh đối với thu nhập hoặc chi phí theo chế độ kế toán nhưng không tuân thủ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập. Tăng.

     [b1] = [b2] + [b3] + [b4] + [b5] + [b6] + [b7]

     Mục tiêu [b2] – Điều chỉnh làm tăng thu nhập: Phản ánh mọi điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế do sự khác biệt trong các quy định về kế toán và thuế, bao gồm cả thu nhập được xác định là thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng theo kế toán thu nhập tiêu chuẩn, không được công nhận là thu nhập hiện tại.

     Mục tiêu [b3] – Chi phí Điều chỉnh Giảm Thu nhập: Khi tính thu nhập chịu thuế hiện hành theo Đạo luật Thuế Thu nhập, phản ánh tất cả các chi phí dẫn đến việc giảm thu nhập.

     Mục tiêu [b4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: phản ánh toàn bộ các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

     Mục tiêu [b5] – Thuế thu nhập đối với thu nhập từ nước ngoài: phản ánh tổng số thuế thu nhập (hoặc thuế thu nhập tương tự) mà đơn vị hoạt động đã nộp đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, các chứng từ cung cấp dịch vụ nước ngoài về thuế nước ngoài cơ sở, số liệu lấy từ Phụ lục 03 -4 / tndn dòng “Tổng” ở cột (6) đối với Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp .

     Mục tiêu [b6] – Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường của các giao dịch với bên liên quan

     Mục tiêu [b7] – Điều chỉnh bổ sung để tăng lợi nhuận trước thuế: tổng phản ánh các điều chỉnh khác (không điều chỉnh đối với các khoản từ [b2] thành [b6]) thu nhập.

     Mục tiêu [b10] – Chi phí điều chỉnh tăng doanh thu: Phản ánh tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến mức tăng doanh thu đã điều chỉnh được ghi nhận tại [b2];

     Mục tiêu [b11] – Các điều chỉnh khác nhằm giảm lợi nhuận trước thuế;

     Mục tiêu [b12] – Tổng thu nhập chịu thuế: [b12] = [a1] + [b1] – [b8]

     Mục tiêu [b13] – Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

     Chỉ số được xác định theo công thức: [b13] = [b12] – [b14]

     Mục tiêu [b14]: – Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản;

     Mục tiêu [c1] – Thu nhập chịu thuế: Thu nhập phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác được xác định theo số liệu từ chỉ tiêu [b13].

     Mục tiêu [c2] – Thu nhập Miễn thuế;

     Mục tiêu [c3] – Chuyển lỗ và bù đắp lãi và lỗ;

     Xem thêm: Cách làm kim chi cải thảo hàn quốc truyền thống

     Mục tiêu [c3a] – Lỗ của hoạt động giao dịch được chuyển sang trong kỳ

     Mục tiêu [c3b] – Lỗ từ chuyển nhượng bất động sản được bù đắp bằng lãi từ hoạt động kinh doanh;

     Mục tiêu [c4] – Thu nhập chịu thuế: Cập nhật phần mềm tự động;

     Mục tiêu [c5] – Thành lập Quỹ Công nghệ (nếu có): Cập nhật tự động từ Phụ lục 02

     Mục tiêu [c6] -Thu nhập chịu thuế sau khi thành lập quỹ công nghệ:

     [c6] = [c4] – [c5] = [c7] + [c8] + [c9]

     Chỉ tiêu [c7] – 22% thu nhập chịu thuế: áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu hàng năm từ 20 tỷ đồng trở lên;

     Chỉ tiêu [c8] – Thu nhập chịu thuế với thuế suất 20%: áp dụng cho các doanh nghiệp có tổng thu nhập hàng năm không quá 20 tỷ đồng Việt Nam;

     Mục tiêu [c9] – Thu nhập chịu thuế không ưu đãi;

     Chỉ tiêu [c9a] – Thuế suất không ưu đãi khác (%): Thuế suất đối với hoạt động khai thác, kinh doanh mỏ tài nguyên quý hiếm là 50%; vùng áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

     Mục tiêu [c10] – Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh theo thuế suất không ưu đãi;

     Chỉ số này được xác định: c10 = (c7 x 22%) + (c8 x 20%) + (c9 x c9a)

     Mục tiêu [c11] – phương sai cit do áp dụng thuế suất ưu đãi;

     Mục tiêu [c12] – Miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại;

     Mục tiêu [c13] – Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm theo thỏa thuận;

     Mục tiêu [c14] – Số tiền thuế được miễn hoặc khấu trừ không đủ điều kiện theo luật thuế thu nhập;

     Mục tiêu [c15] – Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài trong kỳ tính thuế;

     Mục tiêu [c16] – Thuế Thu nhập Doanh nghiệp đối với Hoạt động Sản xuất và Kinh doanh:

     Chỉ số được xác định như sau: [c16] = [c10] – [c11] – [c12] – [c15]

     Mục tiêu [d] – Tổng số thuế thu nhập phải trả:

     Chỉ số được xác định như sau: [d] = [d1] + [d2] + [d3]

     • Chỉ tiêu [d1] – Thuế thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh: [d1] = [c16]
     • Chỉ tiêu [d2] – Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và động sản: theo chỉ tiêu [15] tại phụ lục 03 -5 / tndn kèm theo Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
     • Mục tiêu [d3] – Phải nộp thuế Thu nhập khác (nếu có);

     Mục tiêu [e] -Số cit tạm thanh toán trong năm hiện tại: phần mềm sẽ tự động cập nhật theo công thức: [e] = [e1] + [e2] + [ e3] p>

     • Chỉ tiêu [e1] —— Thuế thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh;
     • Chỉ tiêu [e2] —— Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
     • Chỉ tiêu [e3 ] —— Thuế Thu nhập phải nộp khác (nếu có);

     Kết quả được hiển thị bằng g – m chuẩn:

     • Mục tiêu [g] – Tổng số thuế thu nhập phải trả: [g] = [g1] + [g2] + [g3]
     • Mục tiêu [g1] – Thuế thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh: [g1] = [d1] – [e1].
     • Mục tiêu [g2] – Thuế Thu nhập từ Chuyển nhượng Bất động sản: [g2] = [d2] – [e2].
     • Mục tiêu [g3] – Thuế Thu nhập khác Phải nộp (nếu có): [g3] = [d3] – [e3].
     • Chỉ tiêu [h] – 20% thu nhập chịu thuế:
     • Chỉ tiêu [i] – Chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế và 20% thu nhập chịu thuế: [i] = [g] – [h]
     • target [m] – Chậm trả lãi chênh lệch từ 20% trở lên cho đến khi hết hạn nộp hồ sơ quyết toán. Nếu hồ sơ đóng trước thời hạn và nộp thuế theo ngày chốt thì tính đến ngày nộp thuế.
     • Chỉ tiêu [m2] – Số tiền chậm nộp: Căn cứ vào chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại. 20% thuế thu nhập phải nộp.
     • Chỉ tiêu g:
      • g & gt; 0: g là thuế thu nhập vượt mức mà công ty cần phải trả.
      • g
      • 0: g là số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa có thể được hoàn lại hoặc chuyển sang kỳ sau;
      • Điều kiện i> 0: Mục tiêu m là phí trả chậm

      7. Giải đáp thắc mắc về hồ sơ khai thuế của người nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021 / tt-btc

      Hỏi: Công ty có thu nhập nước ngoài kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

      Theo Nghị định số 126 và Luật Quản lý thuế, các doanh nghiệp có thu nhập từ nước ngoài phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế bao gồm cả thu nhập từ nước ngoài.

      Hỏi: Báo cáo điều chỉnh dn các năm trước: bctc và quyết toán theo thông báo cũ hay áp dụng 80?

      Các bản khai thuế bổ sung cho các kỳ tính thuế Q4 tháng 12 năm 2021, ngày 4 tháng 4 năm 2021 và năm 2021, mỗi kỳ khai thuế được tạo trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, không bao gồm các tờ khai ủy nhiệm, năm 2020 ngày 1 tháng 1 năm 2022 Báo cáo cho cơ quan thuế trong tương lai:

      Tờ khai bổ sung + 01 / khbs

      + Tờ khai bổ sung theo mẫu số 01-1 / khbs

      Tờ khai thuế có kỳ tính thuế không chính xác đã được thêm vào;

      Hỏi: Làm thế nào để doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập đã kê khai tại htkk?

      Khi khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế đã khấu trừ với Chính phủ trong Tờ khai xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và Phụ lục khấu trừ thuế ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021 / nĐ-cp ngày 27 tháng 10 năm 2021.

      to khai thue tndn 1

      to khai thue tndn

      tờ khai thuế tndn ke khai giam 30 tndn khi quyet toan tndn 2020 41i

      Cảm ơn bạn đã đọc bài đăng của misa meinvoice! Quý doanh nghiệp quan tâm đến phần mềm misa meinvoice & amp; Nếu muốn dùng thử miễn phí toàn bộ chức năng của misa e-Chemical trong 7 ngày, vui lòng liên hệ hotline: 090 488 5833 hoặc đăng ký tại đây:

      Xem thêm: Top 11 mẫu thuyết minh về bánh chưng hay và ngắn gọn – HoaTieu.vn

      Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

      Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *