Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
169 lượt xem

NGL là gì ? Sự khác biệt giữa LNG, LPG và NGL

Bạn đang xem: NGL là gì ? Sự khác biệt giữa LNG, LPG và NGL Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến NGL là gì ? Sự khác biệt giữa LNG, LPG và NGL phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Khái niệm chất lỏng khí tự nhiên – ngl

ngl – Chất lỏng khí tự nhiên – bao gồm pentan, isobutan, butan, propan và etan, tất cả đều được tạo thành từ các phân tử tạo thành từ nguyên tử cacbon và hydro. Đây là những hydrocacbon tương tự như khí tự nhiên và dầu thô. Khí tự nhiên hóa lỏng (khí thiên nhiên ngưng tụ) được sử dụng trong hàng ngàn loại. NGL – Khí tự nhiên Chất lỏng – và ngưng tụ là từ đồng nghĩa với các hydrocacbon lỏng được tách ra khỏi khí tự nhiên trong quá trình xử lý. Chúng bao gồm etan, propan, butan và pentan. Cả hai ngl trở thành chất lỏng dưới áp suất, nhưng trở thành chất khí ở ntp. NGL cũng đến từ quá trình lọc dầu thô. Quá trình sản xuất NGL bắt đầu với khí tự nhiên thô mà từ đó chất lỏng khí tự nhiên phải được tách ra. Phần ngl được sử dụng để tách chất lỏng khí tự nhiên khỏi khí môi chất lạnh được sử dụng để làm lạnh. Tháp hoặc cột phân đoạn lỏng được sử dụng để tách khí thiên nhiên đã qua xử lý khỏi mêtan trong quá trình phân đoạn khí tự nhiên.

ngl là gì?

Khí thiên nhiên lỏng (ngl) là thành phần khí tự nhiên lỏng được tách ra từ khí tự nhiên. Sự phân vùng này xảy ra ở các nhà máy tước hoặc nhà máy chế biến khí sử dụng phương pháp làm lạnh hoặc hấp thụ dầu gầy.

Bạn đang xem: Ngl là gì

Chất lỏng khí tự nhiên

Chất lỏng khí tự nhiên (ngl) là các hydrocacbon dễ cháy ở cùng phân lớp với khí tự nhiên và dầu thô, chỉ bao gồm các nguyên tử cacbon và hydro. Pentan, butan, isobutan, propan và etan đều là ngl (xem bảng dưới đây). Chất lỏng khí thiên nhiên có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Các định nghĩa về LNG và LPG không hoàn toàn đồng nghĩa, vì ngl là một thuật ngữ rộng hơn. Khí LPG thông thường được bao gồm trong nhóm chất lỏng khí tự nhiên rộng hơn. Tất cả lpg được định nghĩa là ngl, nhưng không phải tất cả ngl đều được định nghĩa là lpg. Đáng ngạc nhiên là lng – khí thiên nhiên hóa lỏng – không được định nghĩa là ngl – khí thiên nhiên lỏng.

Chất lỏng khí tự nhiên (ngl) là các hydrocacbon dễ cháy mà phân tử của chúng bao gồm các nguyên tử cacbon và hydro, tương tự như khí tự nhiên và dầu thô. ngl bao gồm etan, propan, butan, isobutan và pentan. Có hàng ngàn cách sử dụng cho chất lỏng khí tự nhiên (khí thiên nhiên ngưng tụ). ngl cũng đề cập đến khí thiên nhiên lỏng. Từ viết tắt ngl dùng để chỉ thành phần lỏng của dòng khí tự nhiên thô hoặc “ướt”. Nó phân tách từ khí mêtan “khô” thành propan lỏng, butan, isobutan và các pentanes khác.

ngl có nghĩa là gì?

ngl có nghĩa là “đừng nói dối” (chỉ là tiếng lóng trên internet), nhưng có nghĩa là “ khí thiên nhiên lỏng ” – là một thành phần của khí tự nhiên mà từ đó dầu thô được tách ra, trở thành chất lỏng. . Sự phân tách này diễn ra trong một “nhà máy tước” hoặc nhà máy xử lý khí tự nhiên. Đây là những hydrocacbon bao gồm các nguyên tử cacbon và hydro. Khí tự nhiên hóa lỏng (khí thiên nhiên ngưng tụ) được sử dụng hàng nghìn.

Khí thiên nhiên lỏng cũng là định nghĩa ngl của khí thiên nhiên lỏng ngưng tụ được tạo ra trong quá trình xử lý khí tự nhiên, đồng thời tạo ra khí tự nhiên “khô”.

Chất lỏng khí tự nhiên – ngl – là các hydrocacbon dễ cháy có cấu trúc phân tử tương tự như khí tự nhiên và dầu thô, chỉ có các nguyên tử cacbon và hydro. Etan, propan, butan, isobutan và pentan đều là ngl. Khí tự nhiên hóa lỏng (khí thiên nhiên ngưng tụ) được sử dụng trong hàng ngàn loại. NGL đề cập đến Chất lỏng khí tự nhiên, là thành phần hydrocacbon lỏng được tách ra từ khí tự nhiên thô trong quá trình xử lý. Khí tự nhiên hóa lỏng (ngl) bao gồm khí LPG là propan và butan, cũng như các hydrocacbon lỏng nặng hơn – pentan, hexan, heptan, octan và nonane. Khí tự nhiên hóa lỏng (ngl) còn được gọi là khí thiên nhiên ngưng tụ. Chất lỏng khí tự nhiên được loại bỏ khỏi dòng khí tự nhiên thô cùng với một số tạp chất để sản xuất khí thiên nhiên tinh chế hoặc khô cho gia đình và doanh nghiệp. Bảng Chất lỏng khí tự nhiên Chất lỏng khí tự nhiên (ngl) là các hydrocacbon dễ cháy có cùng phân lớp với khí tự nhiên (metan) và dầu thô, chỉ bao gồm các nguyên tử cacbon và hydro. Pentan, butan, isobutan, propan và etan đều là ngl (xem bảng dưới đây). Có hàng ngàn cách sử dụng cho chất lỏng khí tự nhiên (khí thiên nhiên ngưng tụ). Biểu đồ hoặc bảng ngl sau đây cho biết tên, công thức hóa học, trạng thái nhiệt độ phòng, điểm sôi và khối lượng riêng của chất lỏng khí thiên nhiên:

Khí

Khí tự nhiên là nhiên liệu hóa thạch bao gồm các khí hydrocacbon tự nhiên. Mêtan là thành phần chính, nhưng nó thường chứa các chất lỏng khí tự nhiên bao gồm etan, propan, butan, isobutan, pentan và cộng pentan. Nó cũng có thể chứa một lượng nhỏ helium, carbon dioxide, nitơ và hydro sulfua cũng như các tạp chất

chế biến ngl – sản xuất ngl – chế biến khí thiên nhiên

Quy trình sản xuất ngl bắt đầu bằng khí tự nhiên thô có chứa metan, etan, etylen, propylen, isobutylen, butadien, pentan, pentene và các tạp chất, cũng như khí dầu mỏ hóa lỏng phải được tách riêng. Quá trình sản xuất NGL sử dụng làm lạnh (chế biến khí tự nhiên) thường được sử dụng để thu hồi NGL từ các dòng khí tự nhiên. Sử dụng kỹ thuật này, họ làm lạnh dòng khí để thu được khí tự nhiên. Trong chế biến khí tự nhiên, hỗn hợp khí / dầu được dẫn ra khỏi giếng và vào bẫy khí để tách dòng khí thành dầu thô và khí “ướt” chứa LPG và khí tự nhiên. Phần thô nặng hơn chìm xuống đáy bẫy xử lý khí tự nhiên và được bơm vào các bể chứa để tinh chế. ngl, “khí ướt”, nằm ở trên cùng của bẫy xử lý khí tự nhiên và được xử lý để tách xăng (xăng) khỏi khí tự nhiên và lpg. Làm lạnh được sử dụng trong ba quy trình sản xuất NGL (Natural Gas Processing) khác nhau: thiết bị mở rộng, tách đông lạnh và quy trình kết hợp. Các kỹ thuật tách khác cũng có thể được sử dụng, bao gồm hấp thụ dầu nạc. Một phần của dòng ngl này bao gồm hỗn hợp khí hóa lỏng, có thể được tách thành propan, butan và isobutan theo yêu cầu.

Nhà máy xử lý khí tự nhiên

Nhà máy xử lý khí tự nhiên

Khí tự nhiên thô cũng chứa các tạp chất bao gồm hơi nước, hydro sunfua (H2S), carbon dioxide, helium, nitơ và các hợp chất khác phải được loại bỏ trong quá trình xử lý khí tự nhiên để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Điều này phải xảy ra trước khi có thể sử dụng khí tự nhiên tinh chế (metan) hoặc NGL. Sau khi hoàn thành xử lý NGL, khí tự nhiên tinh chế và tinh khiết, chủ yếu là khí mê-tan, được đưa vào các đường ống cung cấp cho các thành phố và thị trấn của chúng ta.

Mô tả ngl split

  1. Mô tả quá trình phân đoạn ngl, đơn giản là quá trình phân đoạn ngl được sử dụng để tách chất lỏng khí tự nhiên khỏi khí tự nhiên.
  2. Cột hoặc cột chưng cất phân đoạn lỏng được sử dụng để tách NGL đã xử lý khỏi mêtan trong quá trình chưng cất NGL.
  3. Chất khử mùi được sử dụng để tách etan. Etan (công thức hóa học c 2 h 6) là khí nhẹ nhất trong các loại khí tự nhiên.
  4. Một chất bảo quản được sử dụng để tách propan. Propan (công thức hóa học c 3 h 8) là khí phổ biến nhất được coi là lpg.
  5. Chất khởi động để tách butan (butan và isobutan). Cả butan và isobutan đều là đồng phân của butan, có nghĩa là chúng có cùng công thức hóa học (c 4 h 10), nhưng các nguyên tử được sắp xếp khác nhau. Sử dụng chất khử mùi để cô lập isobutan.
  6. Các phần nặng hơn còn lại sau khi phân đoạn ngl bao gồm pentan c 5 h 12, hexan c 6 h 14, heptan c 7 h 16, octan c 8 h 18 và nonane c 9:20.

ngl thành phần – hợp chất được coi là chất lỏng khí tự nhiên

Thành phần ngl – ngl có trong xi lanh lpg Thành phần ngl bao gồm các hydrocacbon đã qua xử lý propan, butan, isobutan, etan, ethylene, propylene, isobutylen, butadiene, pentane, pentene và Pentane đã được thêm vào. Các thành phần ngl có thể là các khí riêng lẻ hoặc hỗn hợp của các hợp chất này. Thành phần ngl cũng có thể được gọi là chất ngưng tụ khí tự nhiên đã qua xử lý, chỉ để làm phức tạp thuật ngữ. Xử lý chất lỏng khí tự nhiên (ngl) dao động từ 1% đến 10% thành phần dòng khí tự nhiên ban đầu. Thành phần ngl cũng bao gồm cộng với pentan đã qua xử lý, là hỗn hợp của các hydrocacbon lỏng nặng hơn, chủ yếu là pentan, hexan, heptan, octan và nặng hơn. Đây là những hydrocacbon lỏng nặng hơn với 5 đến 10 nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử. Xăng tự nhiên là thành phần lớn nhất của việc bổ sung pentan. ngl là chất lỏng ở nhiệt độ môi trường xung quanh, trong khi lng chỉ là chất lỏng khi để trong tủ lạnh.

Công dụng của Chất lỏng Khí Tự nhiên – Chất ngưng tụ Khí Tự nhiên

Xem thêm: Máy ép chậm là gì? Có tốt không? Có nên mua không?

Khí thiên nhiên lỏng (khí thiên nhiên ngưng tụ) được sử dụng hàng nghìn. Ethane (c 2 h 6) thường được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để sản xuất ethylene, được sử dụng để sản xuất chất dẻo như polyethylene.

Các ứng dụng ngl bao gồm nấu ăn propan (c 3 h 8) hoặc LPG được sử dụng làm nhiên liệu cho nhiều ứng dụng nhiệt dân dụng, thương mại và nông nghiệp bao gồm nấu ăn, nước nóng và hệ thống sưởi ấm.

Nó cũng được sử dụng làm chất đẩy, chất làm lạnh, nhiên liệu xe cộ và hóa dầu.

Butan (n-butan) (c 4 h 10) thường được sử dụng làm nhiên liệu, chất đẩy và chất làm lạnh, cũng như nguyên liệu cung cấp hóa dầu.

Isobutan (isobutan) là một đồng phân của butan.

Vì vậy, nó có cùng công thức hóa học với butan – c 4 h 10 – nhưng các nguyên tử của nó được sắp xếp khác nhau.

Isobutan thường được sử dụng làm chất làm lạnh và chất đẩy.

Pentan (c 5 h 12) cũng được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để sản xuất bọt polystyrene và các loại bọt nhựa khác.

Hexan (c 6 h 14) được sử dụng trong pha chế xăng, dung môi và các ứng dụng hóa học khác.

Heptan (c 7 h 16) thường được sử dụng trong dung môi. Điều này là không mong muốn trong xăng vì nó có trị số octan bằng không.

Octan (c 8 h 18) và isooctan đồng phân của nó được sử dụng làm thành phần chính của xăng (xăng) vì đặc tính chống cháy của chúng.

lpg vs lng vs ngl – sự khác biệt giữa lng, lpg và ngl là gì?

Sự khác biệt giữa lpg và lng là chúng là các khí khác nhau và sự khác biệt giữa lưu trữ lpg và lng. lng (khí thiên nhiên hóa lỏng) là mêtan, trong khi lpg là propan, butan, hoặc hỗn hợp của cả hai.

Lpg hóa lỏng được lưu trữ trong bình áp suất ở nhiệt độ môi trường sử dụng áp suất tương đối thấp. lng hóa lỏng trong quá trình đóng băng – làm lạnh đến -161 ° c – gần áp suất khí quyển. Một sự khác biệt lớn giữa lpg và lng là việc sử dụng từ chứa. lpg có thể được sử dụng trực tiếp từ xi lanh. Lng cần được hồi lưu bằng một thiết bị hóa hơi để đưa nó trở lại trạng thái khí trước khi nó có thể được sử dụng như một khí tự nhiên điển hình. ngl, chất ngưng tụ tự nhiên đã qua xử lý bao gồm propan, butan, isobutan, etan, ethylene, propylene, isobutene, butadiene, pentane, pentene và pentane plus. Vì vậy, ngl bao gồm lpg và lng, một loại khí khác nhau. Khi xử lý khí tự nhiên, ngl được loại bỏ khỏi dòng quá trình khí tự nhiên thô.

ngl trọng lượng

Xem thêm: Đưa dữ liệu lên mây với MongoDB Atlas

Ngl propan lỏng có trọng lượng riêng là 0,495 (25 ° c). Trọng lượng riêng của ngl propan là 1.898 kg / m 3 (ở 15 ° C và mực nước biển). Tuy nhiên, trọng lượng riêng của ngl thực sự liên quan đến trọng lượng riêng của 11 hydrocacbon được định nghĩa là ngl: propan, butan, isobutan, etan, ethylene, propylene, isobutene, butadiene, pentane, pentene và pentene Alkanes thêm vào. Một số ví dụ về khối lượng riêng ngl: propan lỏng có khối lượng riêng là 0,495 (25 ° c). Propan có trọng lượng riêng là 1.898 kg / m 3 (ở 15 ° C và mực nước biển). 1 ft 3 của propan nặng 0,162 lbs. Trọng lượng riêng của khí butan là 2,5436 kg / m 3 (ở 15 ° c và mực nước biển)

Mêtan (khí tự nhiên khô)

Trước khi sử dụng khí thiên nhiên (metan) hoặc ngl, các tạp chất phải được loại bỏ khỏi bảng khí tự nhiên. Một số có thể được bán dưới dạng sản phẩm phụ.

Khí tự nhiên tinh khiết và tinh khiết (chủ yếu là khí mê-tan) được đưa vào các đường ống cung cấp cho các thị trấn của chúng ta.

Việc phân phối khí thiên nhiên tinh chế (mêtan) thường được xử lý bởi các công ty dịch vụ khí đốt.

lng (khí thiên nhiên hóa lỏng) lng giảm thể tích đi 600, mêtan được xử lý thành lng bằng cách làm lạnh đến -161 ° C, lúc này nó trở thành chất lỏng.

Điều này làm giảm thể tích của khí tự nhiên khi nó chuyển từ thể khí sang thể lỏng hơn 600 lần.

Nó giống như chuyển từ một quả bóng bãi biển sang một quả bóng bàn.

Khối lượng giảm này tạo điều kiện cho việc vận chuyển tiết kiệm bằng đường biển hoặc đường bộ.

Các ứng dụng phổ biến của lng bao gồm các ứng dụng công nghiệp và đường dài.

Các công nghệ liên quan đến lng thường không hiệu quả về chi phí cho những người dùng có quy mô nhỏ như gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web elgas lng.

Tóm tắt

Tôi sẽ không nói dối, “khí thiên nhiên lỏng” đang trở thành một thuật ngữ phổ biến hơn trước đây chỉ được sử dụng trong ngành năng lượng. Nó có thể không bao giờ phổ biến như tiếng lóng trên internet “đừng nói dối”, nhưng nó rất quan trọng trong ngành năng lượng.

Xem thêm: Từ ghép là gì? Cách phân biệt từ ghép từ láy nhanh

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *