Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
15 lượt xem

Operating lease là gì và có gì khác biệt với finance lease? | CareerLink.vn

Bạn đang quan tâm đến Operating lease là gì và có gì khác biệt với finance lease? | CareerLink.vn phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

operating-lease-la-gi-va-co-gi-khac-biet-voi-finance-lease

Operating lease là gì? Đây là hợp đồng thuê vận hành – một thỏa thuận trao quyền sử dụng nhưng không trao quyền sở hữu tài sản. Về cơ bản, bên thuê có thể sử dụng thiết bị trong một thời hạn cố định, nhưng không có lựa chọn nào để mua tài sản vào cuối thời hạn.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Các đặc điểm của hợp đồng thuê hoạt động là gì?

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Các hợp đồng thuê hoạt động được bao gồm dưới dạng các khoản mục ngoại bảng. Điều này có nghĩa là tài sản thuê và các khoản nợ liên quan không được đưa vào bảng cân đối kế toán của công ty để bảo vệ tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Thời hạn của hợp đồng thuê hoạt động ngắn hơn thời hạn kinh tế của tài sản thuê. Bên cho thuê mong muốn tài sản có giá trị bán lại vào cuối thời hạn thuê. Giá trị này được gọi là giá trị còn lại của tài sản.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Giá trị còn lại được dự đoán khi bắt đầu hợp đồng thuê và người cho thuê chịu rủi ro về việc liệu tài sản có đạt đến giá trị còn lại khi kết thúc hợp đồng thuê hay không. Hợp đồng thuê hoạt động thường được sử dụng cho các tài sản như xe cộ và máy móc có giá trị còn lại vốn có.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Bên thuê có thể sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận để đổi lấy một khoản thanh toán được xác định trước. Các khoản thanh toán này không bao gồm toàn bộ chi phí của tài sản vì chúng là hợp đồng thuê tài chính. Bên thuê cũng có thể tiếp tục thuê tài sản sau thời hạn thỏa thuận ban đầu với giá thuê thị trường hợp lý đã thỏa thuận sau đó.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Hợp đồng thuê vận hành cũng có thể được gọi là hợp đồng thương mại, đặc biệt phổ biến đối với xe thương mại.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

XEM THÊM:  Top 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Tỏ lòng" (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão - Toplist.vn

Ưu điểm của hợp đồng thuê hoạt động

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Tại sao các công ty sử dụng hợp đồng thuê hoạt động?

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

– Hợp đồng thuê hoạt động mang lại cho các công ty sự linh hoạt hơn vì họ có thể thay thế / đổi mới thiết bị của mình thường xuyên hơn.

– Không có nguy cơ lỗi thời vì không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

– Việc hạch toán các khoản thuê hoạt động đơn giản hơn.

– Tiền thuê nhà được khấu trừ thuế.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

“Các hợp đồng thuê hoạt động không phải lúc nào cũng có thời hạn cố định, trong đó bên cho thuê phải chịu nhiều rủi ro về quyền sở hữu, bao gồm các quyết định về khấu hao, cấp vốn và cấp quản lý.”

Xem thêm: Splunk: Công cụ toàn năng cho chuyên gia giám sát an ninh mạng

Sự khác biệt giữa hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng thuê hoạt động là gì?

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Thuê tài chính được coi là một tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty, trong khi thuê hoạt động được coi là một khoản chi phí ngoại bảng.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Hãy coi hợp đồng thuê tài chính là sở hữu một tài sản và hợp đồng thuê hoạt động như cho thuê tài sản. Có sự khác biệt đáng kể giữa hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng thuê hoạt động, và hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa hai hợp đồng thuê tài chính và cách xử lý kế toán tương ứng của chúng.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Các hợp đồng thuê tài chính được phân loại là nợ phải trả. Chúng mất giá theo thời gian và phải chịu chi phí lãi vay.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Để được phân loại là hợp đồng thuê tài chính GAAP, bạn phải đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong số bốn tiêu chí sau:

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

– Chuyển quyền sở hữu tài sản khi kết thúc thời hạn.

XEM THÊM:  pte ltd là viết tắt của từ gì

– Tùy chọn để mua lại tài sản với giá chiết khấu vào cuối thời hạn.

– Thời hạn thuê lớn hơn hoặc bằng 75% thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

– Giá trị hiện tại của khoản thanh toán thuê lớn hơn hoặc bằng 90% giá trị thị trường hợp lý của tài sản.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Ngoài ra, có một tiêu chí có thể được sử dụng để coi hợp đồng thuê nhà là hợp đồng thuê tài chính:

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

– Các tài sản trong hợp đồng thuê được chuyên biệt hóa và chỉ bên thuê mới có thể sử dụng chúng mà không có thay đổi lớn đối với tài sản.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Hợp đồng thuê hoạt động được sử dụng cho các hợp đồng thuê tài sản ngắn hạn, tương tự như hợp đồng thuê tài sản và không liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu. Các khoản thanh toán tiền thuê định kỳ được coi là chi phí hoạt động và được đưa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến thu nhập hoạt động và thu nhập ròng.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Ngược lại, hợp đồng thuê tài chính được sử dụng để thuê tài sản dài hạn và trao quyền sở hữu cho bên thuê.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Ưu điểm của Cho thuê Tài chính

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Cho thuê tài chính mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

– Bên thuê có thể yêu cầu khấu hao tài sản để giảm thu nhập chịu thuế.

– Chi phí lãi vay cũng làm giảm thu nhập chịu thuế.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Sự khác biệt về kế toán giữa hợp đồng thuê tài chính và thuê hoạt động là gì?

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Các thông lệ kế toán đối với các khoản thuê tài chính và hoạt động khác nhau đối với bên thuê và bên cho thuê.

XEM THÊM:  pháp luật đại cương tiếng anh là gì

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Việc hạch toán các hợp đồng thuê hoạt động tương đối đơn giản. Các khoản thanh toán tiền thuê được coi là chi phí hoạt động và được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Công ty không sở hữu tài sản đó, vì vậy nó không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán và công ty không đánh giá bất kỳ khoản khấu hao nào trên tài sản đó.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Ngược lại, hợp đồng thuê tài chính liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Các khoản cho thuê được coi là khoản cho vay và tiền lãi được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Giá trị thị trường hiện tại của tài sản được bao gồm trên bảng cân đối trong phần tài sản và khấu hao được bao gồm trong báo cáo thu nhập. Mặt khác, khoản vay, là giá trị hiện tại ròng của tất cả các khoản thanh toán trong tương lai, được bao gồm trong nợ phải trả.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Thông thường, các hợp đồng thuê tài chính được ghi nhận sớm hơn các hợp đồng thuê hoạt động tương đương.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Vì các công ty thường sử dụng tài chính và thuê hoạt động, sẽ hữu ích nếu bạn hiểu rõ về việc hạch toán thuế và đối xử tương ứng với bên cho thuê và bên thuê.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Mỗi hình thức thuê đều có những ưu điểm riêng. Tùy thuộc vào yêu cầu của công ty và tình hình thuế, họ có thể chọn một hoặc thậm chí kết hợp cả hai cho các loại tài sản khác nhau.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Hy vọng những chia sẻ trên đây về hợp đồng thuê vận hành là gì và những thông tin liên quan hữu ích với bạn.

Xem thêm: 7 môn nghệ thuật là gì

Bạn đang xem: Operating lease là gì

Trâm Nguyễn

Xem thêm: Stretching là gì? 8 sai lầm khi giãn cơ mà ai cũng mắc phải

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.