Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
15 lượt xem

Paid-up Capital là gì, có gì khác so với vốn điều lệ?

Bạn đang xem: Paid-up Capital là gì, có gì khác so với vốn điều lệ? Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Paid-up Capital là gì, có gì khác so với vốn điều lệ? phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Nhiều người không biết vốn góp là gì và thường nhầm lẫn thuật ngữ này với vốn điều lệ (vốn điều lệ). Trên thực tế, vốn tham gia thanh toán là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế – tài chính và cần được phân biệt rõ ràng với các khái niệm liên quan khác. Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu bản chất của tài trợ và đặc điểm của tài trợ đó.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn đầu tư là gì?

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn thanh toán là vốn đã thanh toán hoặc vốn huy động. Vốn góp là số tiền công ty nhận được từ việc bán cổ phần cho các cổ đông (nhà đầu tư). Về phía cổ đông, họ sẽ đổi quỹ đầu tư lấy cổ phiếu.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Trên thực tế, một công ty tạo ra vốn bằng cách bán cổ phiếu của mình trực tiếp cho các nhà đầu tư. Thông thường hình thức bán cổ phiếu này được thực hiện thông qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Sẽ không phát sinh thêm khoản góp vốn nào cho đến khi nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. Vì số tiền thu được từ các giao dịch đó được chuyển vào tài khoản của cổ đông chứ không phải của tổ chức phát hành.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn góp là số vốn mà các cổ đông đóng góp vào doanh nghiệp để đổi lấy cổ phần.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Đặc điểm của vốn thanh toán là gì?

Vốn góp của cổ phiếu đã phát hành

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Như đã đề cập ở trên, nguồn vốn góp là việc bán cổ phần trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua IPO. Như vậy, vốn góp là số tiền mà nhà đầu tư trả cho công ty dựa trên mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành. Vốn của chủ sở hữu được thể hiện bằng vốn góp.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn góp chỉ tồn tại trên thị trường sơ cấp

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Thị trường sơ cấp được coi là nơi duy nhất mà vốn đã trả góp có được và tồn tại. Tại đây, cổ phiếu do công ty phát hành thông qua giao dịch được chuyển đến tay các nhà đầu tư. Ngược lại, vốn của nhà đầu tư được chuyển trực tiếp cho công ty phát hành để góp vốn dưới hình thức cổ phiếu.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn góp đến từ hai nguồn tài trợ

Vốn góp đến từ hai nguồn tài trợ, mệnh giá cổ phiếu và vốn thừa.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Mệnh giá cổ phiếu: là giá cơ bản của mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Thông thường, mệnh giá này khá thấp. Ví dụ: mệnh giá hiện tại của cổ phiếu Hoa Kỳ nhỏ hơn 1 đô la. Trên bảng cân đối kế toán, các cổ phiếu có mệnh giá đang lưu hành được liệt kê là cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi trong phần vốn chủ sở hữu.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Thặng dư vốn cổ phần: là số tiền nhà đầu tư trả vượt quá mệnh giá của cổ phiếu. Vốn vượt mức còn được gọi là góp thêm hoặc góp thêm trên mệnh giá.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Ví dụ:

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Giả sử rằng Công ty A phát hành 100 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 1 đô la. Sau đó công ty bán chúng với giá 50 đô la một cổ phiếu. Vì vậy, trên bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu thể hiện tổng vốn là: 100 x 50 = 5.000 (USD). Con số 5.000 đô la này bao gồm 100 đô la cổ phiếu phổ thông và 4.900 đô la vốn thừa.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Phân biệt vốn góp và vốn đăng ký

Vốn được phép là gì?

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Trên thực tế, một công ty muốn tăng vốn chủ sở hữu không được phép bán tất cả cổ phần của mình cho người trả giá cao nhất, mà công ty phải được phép phát hành cổ phiếu ra công chúng để bán cổ phần cho các nhà đầu tư khác nhau. Để được phép phát hành cổ phiếu, họ phải làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền ở nước đăng ký.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Trong quá trình phát hành cổ phiếu, số vốn tối đa công ty được phép huy động là vốn được phép. Thông thường, một công ty có xu hướng đăng ký một số lượng vốn điều lệ lớn hơn nhiều so với yêu cầu hiện tại. Để công ty có thể dễ dàng bán thêm cổ phiếu trong tương lai khi cần bổ sung vốn chủ sở hữu.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn góp

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Sự khác biệt cơ bản giữa vốn được phép và vốn góp là gì? Đó là:

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn được phép (vốn điều lệ) là số cổ phần tối đa mà một công ty được phép phát hành cho các cổ đông một cách hợp pháp. Trong khi, vốn góp là số tiền thực tế mà các cổ đông trả cho công ty sau khi phát hành cổ phiếu. Do đó, đôi khi vốn góp có giá trị khác với vốn được cấp phép. Cụ thể hơn, vốn góp luôn nhỏ hơn hoặc bằng vốn điều lệ.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn góp của công ty không được vượt quá vốn điều lệ tại bất kỳ thời điểm nào. Mặt khác, công ty cũng không được phép phát hành cổ phiếu vượt quá số vốn đã đăng ký.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Công ty có thể tăng vốn đăng ký trong tương lai theo các thủ tục pháp lý do pháp luật quy định. Đồng thời, để tăng vốn góp, công ty chỉ cần xúc tiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ cho bên thứ ba.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn điều lệ không được sử dụng để tính giá trị ròng của công ty, trong khi vốn đã góp có thể được sử dụng để tính giá trị ròng.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Ví dụ về vốn điều lệ và các khoản đóng góp

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Giả sử vốn điều lệ của công ty b là $ 60.000.000. Công ty phát hành 2.000.000 cổ phiếu với mệnh giá mỗi cổ phiếu là $ 10. Do đó, khoản đóng góp của Công ty b được tính là 2.000.000 x 10 = 2.000.000 USD.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Tuy nhiên, công ty b vẫn có tiềm năng đầu tư khoảng $ 40,000,000. Trong tương lai, nếu muốn tăng vốn góp cho chủ sở hữu, công ty b có thể phát hành thêm 4.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10 USD mỗi cổ phiếu. Số tiền còn lại $ 40,000,000 có thể được huy động bất cứ khi nào công ty cần.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vì vậy, trong trường hợp này, giá trị đóng góp là 20.000.000 đô la và vốn đăng ký là 60.000.000 đô la.

Vốn đầu tư có nghĩa là gì?

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Vốn góp là vốn không cần vay. Có nghĩa là, nếu một công ty đã bán tất cả số cổ phiếu hiện có của mình và không thể tiếp tục huy động vốn. Bây giờ họ phải nghĩ ra phương án vay tiền ngân hàng và chấp nhận trả nợ.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Tuy nhiên, có một giải pháp khác tối ưu hơn. Tức là chỉ cần công ty đăng ký tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu thì họ vẫn được tiếp tục nhận góp vốn mà không vướng vào nợ nần.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Ngoài ra, số liệu về khoản đầu tư của công ty còn có ý nghĩa thể hiện mức độ phụ thuộc của hoạt động công ty vào vốn chủ sở hữu. Người ta có thể so sánh vốn chủ sở hữu với mức nợ (dựa trên hoạt động, mô hình kinh doanh và các tiêu chuẩn ngành hiện hành) để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ sử dụng điều này để xem xét có trở thành cổ đông của công ty hay không.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Tóm lại, với vốn góp, người ta có thể hiểu được tình hình tài chính của công ty và khả năng sử dụng vốn của ban lãnh đạo. Qua nội dung giải thích vốn góp là gì, đặc điểm của loại vốn này và sự khác biệt so với vốn điều lệ, hy vọng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin tham khảo hữu ích.

Xem thêm: Màu taupe là màu gì? Sự đặc biệt của màu taupe

Xem thêm: Person in charge là gì và cấu trúc cụm từ Person in charge trong câu Tiếng Anh

Bạn đang xem: Paid up capital la gi

Pha lê

Xem thêm: Thuốc thử là gì? Tìm hiểu một số loại thuốc thử hoá học thông dụng

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *