Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
16 lượt xem

Partnership là gì?

Bạn đang xem: Partnership là gì? Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Partnership là gì? phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa và hội nhập như hiện nay, việc sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh trong hoạt động kinh doanh cũng rất phổ biến, trong đó có từ liên danh. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa hiểu hết về thuật ngữ này. Vậy công ty hợp danh là gì?

Theo dõi bài viết của chúng tôi về Quan hệ đối tác bên dưới Đối tác là gì? Tìm câu trả lời của bạn!

Bạn đang xem: Partnership là gì

Công ty hợp danh là gì?

Partners là một từ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là quan hệ đối tác.

Theo quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định về doanh nghiệp hợp danh như sau:

Theo quy định trên, doanh nghiệp hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất 2 thành viên là đồng chủ sở hữu của công ty và cùng kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài đối tác chung, công ty có thể có thêm những người đóng góp;

Thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình;

Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công ty hợp danh sẽ không phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Partnership la gi

Ưu điểm và Hạn chế của Cộng tác – Cộng tác

-Về ưu điểm

Công ty hợp danh là một loại quan hệ đối tác. Có thể hiểu, việc các chủ công ty thành lập công ty là quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Do đó, các vấn đề về quản lý công ty và phân chia lợi nhuận khá dễ dàng.

Vì số lượng thành viên ít nên việc quản lý công ty không quá phức tạp.

Các nhà đầu tư của công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm về số vốn mà họ đã góp, không phải là nghĩa vụ của công ty vô thời hạn.

Có uy tín về trách nhiệm vô hạn của thành viên hợp danh đối với công ty.

– Hạn chế

Các thành viên hợp danh có mức độ rủi ro cao do chế độ trách nhiệm vô hạn. Khi công ty kinh doanh thua lỗ, phát sinh nợ thì ngoài việc góp vốn vào công ty, các thành viên còn phải chịu trách nhiệm vô hạn, tức là đối với tài sản khác chưa góp vào công ty thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

XEM THÊM:  Core Switch là gì? Tìm hiểu đặc điểm của Core Switch

Một hạn chế lớn của công ty hợp danh là không thể phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, gây khó khăn cho việc huy động vốn.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Xem thêm: Nên bỏ Quỹ bình ổn để xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường? | Kinh doanh | Vietnam (VietnamPlus)

Theo Mục 181 của Luật Doanh nghiệp 2020, các quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh như sau:

– Thành viên hợp danh có các quyền sau:

Tham gia các cuộc họp để thảo luận và biểu quyết các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một hoặc các phiếu biểu quyết khác theo quy định trong các điều khoản của hiệp hội;

Tiến hành kinh doanh thay mặt công ty trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết các hợp đồng, giao dịch hoặc chứng thư theo các điều khoản mà các thành viên hợp danh cho là có lợi nhất cho công ty;

Sử dụng tài sản của công ty để kinh doanh trong phạm vi kinh doanh của công ty; nếu bạn tự ứng tiền để kinh doanh cho công ty thì bạn có quyền yêu cầu công ty hoàn trả tiền gốc và lãi theo tỷ giá thị trường của khoản ứng trước ;

Yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại do hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm không do lỗi cá nhân của thành viên gây ra;

Yêu cầu công ty và các thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về hoạt động của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán, v.v. của công ty khi cần thiết;

Chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp hoặc tỷ lệ đã thỏa thuận trong các điều khoản liên kết của công ty;

Khi công ty giải thể hoặc phá sản, nếu điều khoản liên kết của công ty không quy định các tỷ lệ khác nhau thì giá trị tài sản còn lại được phân chia theo tỷ lệ vốn góp vào công ty;

Trường hợp thành viên hợp danh chết thì những người thừa kế của thành viên được hưởng giá trị tài sản của thành viên đó, trừ đi các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh khi được Hội đồng thành viên chấp thuận;

XEM THÊM:  Splunk: Công cụ toàn năng cho chuyên gia giám sát an ninh mạng

Các quyền khác theo Luật Công ty và các Điều khoản của Hiệp hội.

– Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau:

Quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách trung thực, thận trọng và theo cách tốt nhất có thể để đảm bảo lợi ích hợp pháp tốt nhất của công ty;

Quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên; nếu vi phạm quy định tại thời điểm này mà gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường;

Không sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của các tổ chức và cá nhân khác;

Nếu công ty nhân danh cá nhân hoặc người khác thu tiền hoặc tài sản khác của công ty thì số tiền và tài sản nhận được sẽ được trả lại cho công ty và công ty phải bồi thường thiệt hại cho công ty. hoạt động kinh doanh chưa được nộp cho công ty;

Khi tài sản của công ty không đủ để trả các khoản nợ của công ty, thì họ phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ còn lại của công ty;

Xem thêm: Ngày Chính đán là ngày gì 2022? – HoaTieu.vn

Trong trường hợp công ty thương mại bị thua lỗ, khoản lỗ sẽ được chịu theo tỷ lệ vốn góp vào công ty hoặc các điều khoản liên kết của công ty;

Báo cáo trung thực và chính xác bằng văn bản cho công ty hàng tháng về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công ty; cung cấp cho các thành viên yêu cầu thông tin về điều kiện và kết quả kinh doanh của họ;

Các nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và các Điều khoản của Hiệp hội.

Quyền và nghĩa vụ của nhà tài trợ

Theo quy định tại Điều 187 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư như sau:

– Thành viên đóng góp có các quyền sau:

XEM THÊM:  synaptic pointing device driver là gì

Tham gia đại hội cổ đông, thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, tổ chức lại và giải thể công ty, v.v. Nội dung của các điều khoản liên quan của công ty liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

Lợi nhuận hàng năm được chia theo tỷ lệ vốn góp trên vốn điều lệ của công ty;

Cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của công ty; có quyền yêu cầu chủ tọa đại hội đồng cổ đông, thành viên hợp danh cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công ty; xem xét sổ sách kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch của công ty, hồ sơ và các tài liệu khác;

/ p>

chuyển cổ phần của họ trong công ty cho người khác;

Nhân danh một cá nhân hoặc nhân danh một người khác thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh của công ty;

Theo quy định của pháp luật và các điều khoản liên kết của công ty, phần vốn góp sẽ được định đoạt bằng cách thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố, v.v …; trong trường hợp chết, người thừa kế sẽ thay thế thành viên đã qua đời như thành viên góp vốn của công ty;

Trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản thì được nhận một phần giá trị tài sản còn lại của công ty theo tỷ lệ phần vốn góp trên vốn điều lệ của công ty;

Các quyền khác theo Luật Công ty và các Điều khoản của Hiệp hội.

– Người cấp vốn có các nghĩa vụ sau:

Giả định các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã hứa góp;

Không tham gia vào việc quản lý công ty hoặc tiến hành kinh doanh nhân danh công ty;

Tuân thủ các Điều khoản của Hiệp hội, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;

Các nghĩa vụ khác theo luật này và các điều khoản liên quan của công ty.

Đây là bài viết về Quan hệ đối tác ? Hi vọng đây sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích.

Xem thêm: Maintenance là gì? Tìm hiểu công việc bảo trì của ngành kĩ thuật

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.