Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
15 lượt xem

Quản lý tài chính là gì? Vai trò và mục tiêu quản lý tài chính?

Bạn đang quan tâm đến Quản lý tài chính là gì? Vai trò và mục tiêu quản lý tài chính? phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Quản lý tài chính có thể được định nghĩa là lĩnh vực hoặc chức năng trong tổ chức giải quyết lợi nhuận, chi phí, tiền mặt và tín dụng để “tổ chức có thể có các phương tiện để đạt được các mục tiêu của mình.” sau này thường được định nghĩa là Cổ đông tối đa hóa giá trị công ty. Giám đốc tài chính (fm) là một người chuyên nghiệp báo cáo trực tiếp cho quản lý cấp cao, thường là giám đốc tài chính (fd); các chức năng được coi là “nhân viên” chứ không phải “dây chuyền”.

1. Quản lý tài chính là gì?

Các nguyên tắc quản lý tài chính như sau: Quản lý tài chính thường tập trung vào quản lý vốn lưu động ngắn hạn, tập trung vào tài sản lưu động và nợ ngắn hạn, đồng thời quản lý sự biến động trong chu kỳ tài chính, sản phẩm và ngoại hối, thường thông qua bảo hiểm rủi ro (xem Tài chính Doanh nghiệp § Quản lý Rủi ro Tài chính). Chức năng này cũng đòi hỏi quản lý ngân quỹ hàng ngày hiệu quả và hiệu quả và do đó chồng chéo với quản lý ngân quỹ. Nó cũng tham gia vào quản lý tài chính chiến lược dài hạn, tập trung vào quản lý cấu trúc vốn, bao gồm huy động vốn, lập ngân sách vốn (phân bổ vốn giữa các đơn vị hoặc sản phẩm kinh doanh) và chính sách cổ tức; sau này, trong các công ty lớn hơn, lĩnh vực “tài chính doanh nghiệp”.

Bạn đang xem: Quản lý tài chính là gì

– Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tối đa hóa lợi nhuận xảy ra khi chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên. Đây là mục tiêu chính của quản lý tài chính.

+ Duy trì dòng tiền đầy đủ là mục tiêu ngắn hạn của quản lý tài chính. Các hoạt động cần thiết để trang trải chi phí hàng ngày như: nguyên vật liệu, điện, tiền lương, tiền thuê nhà, v.v. Dòng tiền tốt giúp công ty tồn tại; xem Dự báo dòng tiền. Giảm thiểu chi phí vốn trong quản lý tài chính có thể làm cho doanh nghiệp có lãi hơn.

+ Ước tính nhu cầu vốn: Doanh nghiệp dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các ước tính dựa trên ngân sách, chẳng hạn như ngân sách bán hàng, ngân sách sản xuất; xem Budget Analyst.

+ Định nghĩa Cơ cấu vốn: Cơ cấu vốn là cách một công ty sử dụng các nguồn vốn khác nhau để tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng chung của mình. Khi nhu cầu vốn đã được ước tính, các nhà quản lý tài chính nên quyết định về sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu và loại nợ.

– Quan hệ với các lĩnh vực tài chính khác:

Hai lĩnh vực tài chính chồng chéo trực tiếp trong quản lý tài chính: tài chính quản lý là nhánh tài chính (học thuật) tập trung vào tầm quan trọng quản lý của công nghệ tài chính; tài chính doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến việc lập ngân sách vốn dài hạn và thường liên quan nhiều hơn với các tập đoàn lớn.

Cũng có liên quan, quản lý đầu tư là quản lý tài sản chuyên nghiệp của các chứng khoán khác nhau (cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán / tài sản khác). Trong bối cảnh quản lý tài chính, chức năng này là ngân quỹ; thường quản lý các công cụ ngắn hạn khác nhau dựa trên các yêu cầu về tính thanh khoản và quản lý tiền mặt của công ty.

Xem thêm: Quản lý tài chính hành pháp nhà nước là gì? Quản lý đối tượng

Thuật ngữ “quản lý tài chính” đề cập đến chiến lược tài chính của công ty, trong khi tài chính cá nhân hoặc quản lý đời sống tài chính đề cập đến chiến lược quản lý của một cá nhân. Người lập kế hoạch tài chính, hay người lập kế hoạch tài chính cá nhân, là người chuyên chuẩn bị các kế hoạch tài chính ở đây.

Xem thêm: Sự thật về loại nho kẹo rừng đang gây sốt trên thị trường

– Hệ thống Quản lý Tài chính:

Hệ thống quản lý tài chính là phần mềm và công nghệ mà các tổ chức sử dụng để kết nối, lưu trữ và báo cáo tài sản, thu nhập và chi phí. Hệ thống có thể được tìm thấy tại chỗ và trên đám mây, đôi khi là một phần của các hệ thống lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (erp) lớn hơn.

Quản lý tài chính trong tiếng Anh là: financial management.

2. Vai trò và Mục tiêu Quản lý Tài chính:

-Ý nghĩa của quản lý tài chính như sau:

Quản lý tài chính đề cập đến việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính, chẳng hạn như việc mua và sử dụng các quỹ của công ty. Điều này có nghĩa là áp dụng các nguyên tắc quản lý chung đối với các nguồn tài chính của doanh nghiệp.

– Phạm vi và các yếu tố của quản lý tài chính:

Quyết định đầu tư bao gồm đầu tư vào tài sản cố định (được gọi là lập ngân sách vốn). Đầu tư vào vốn lưu động cũng là một phần của quyết định đầu tư được gọi là quyết định vốn lưu động. Các quyết định tài chính – chúng liên quan đến việc huy động vốn từ các nguồn khác nhau, tùy thuộc vào các quyết định về loại nguồn, thời hạn của quỹ, chi phí của quỹ và lợi nhuận tương ứng. Quyết định cổ tức – Các nhà quản lý tài chính phải đưa ra quyết định về việc phân phối lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận ròng thường được chia thành hai phần: cổ tức cho cổ đông – cổ tức và tỷ lệ cổ tức phải được xác định. Lợi nhuận thặng dư – Số lợi nhuận còn lại phải được quyết toán phụ thuộc vào kế hoạch mở rộng và đa dạng hoá của doanh nghiệp.

– Mục tiêu của Quản lý Tài chính:

+ Quản lý tài chính nói chung liên quan đến việc mua sắm, phân bổ và kiểm soát các nguồn tài chính liên quan. Mục tiêu có thể đảm bảo cung cấp vốn thường xuyên và đủ cho đối tượng.

+ Đảm bảo đủ lợi nhuận cho các cổ đông phụ thuộc vào khả năng sinh lời, giá thị trường chứng khoán và kỳ vọng của cổ đông.

+ Đảm bảo sử dụng kinh phí tối ưu. Sau khi thu được tiền, chúng phải được sử dụng theo cách tốt nhất có thể với chi phí thấp nhất có thể.

Xem thêm: Quảng cáo trên mạng (Online Advertising) là gì?

+ Để đảm bảo an toàn đầu tư, nên đầu tư tiền vào các doanh nghiệp an toàn để thu được lợi nhuận thích hợp.

+ Hoạch định cơ cấu vốn phù hợp – Cần có cơ cấu vốn hợp lý để duy trì sự cân bằng giữa vốn nợ và vốn chủ sở hữu.

-Chức năng quản lý tài chính:

+ Ước tính nhu cầu tài trợ: Người quản lý tài chính phải lập các ước tính liên quan đến nhu cầu tài trợ của công ty. Điều này sẽ phụ thuộc vào chi phí và lợi nhuận dự kiến ​​cũng như các kế hoạch và chính sách tương lai cần quan tâm. Các ước tính đầy đủ phải được thực hiện để tăng tiềm năng lợi nhuận của doanh nghiệp.

+ Xác định cơ cấu vốn: Khi lập dự toán, cơ cấu vốn phải được xác định. Điều này liên quan đến việc phân tích vốn chủ sở hữu nợ ngắn hạn và dài hạn. Điều này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ vốn chủ sở hữu mà công ty sở hữu và vốn bổ sung sẽ phải được huy động từ các bên ngoài.

+ Lựa chọn các nguồn tài trợ: Để có thêm vốn, các công ty có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như: phát hành cổ phiếu và trái phiếu; vay ngân hàng và các tổ chức tài chính; rút tiền gửi của công chúng giống như trái phiếu. Việc lựa chọn các yếu tố sẽ phụ thuộc vào giá trị tương đối và phạm vi và thời hạn của từng nguồn tài trợ.

Đầu tư quỹ: Các nhà quản lý tài chính phải quyết định phân bổ vốn cho các doanh nghiệp sinh lời để đảm bảo sự an toàn của khoản đầu tư và thu được lợi nhuận ổn định.

Xử lý thặng dư: Quyết định lợi nhuận ròng do Giám đốc tài chính đưa ra. Điều này có thể được thực hiện theo hai cách:

+ Báo cáo Cổ tức – Điều này bao gồm việc xác định tỷ lệ cổ tức và các lợi ích khác như tiền thưởng.

+ Thu nhập giữ lại – Số tiền phải phụ thuộc vào kế hoạch mở rộng, đổi mới và đa dạng hóa của công ty.

+ Quản lý tiền mặt: Giám đốc tài chính phải đưa ra quyết định về quản lý tiền mặt. Tiền mặt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như trả lương, thanh toán hóa đơn điện nước, trả nợ cho chủ nợ, trả nợ ngắn hạn, duy trì hàng tồn kho đầy đủ, mua nguyên vật liệu, v.v.

+ Kiểm soát tài chính: Người quản lý tài chính không chỉ lập kế hoạch, mua sắm và sử dụng quỹ mà còn kiểm soát tài chính. Điều này có thể được thực hiện thông qua một số kỹ thuật như phân tích tỷ lệ, dự báo tài chính, kiểm soát chi phí và lợi nhuận, v.v.

Xem thêm: Góc hỏi đáp: Các loại dịch truyền ưu trương và đẳng trương phổ biến. – Galant Clinic – Phòng khám cộng đồng cho người yếu thế tại Việt Nam

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *