Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
5 lượt xem

Hệ thống tài khoản – 241. Xây dựng cơ bản dở dang

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản – 241. Xây dựng cơ bản dở dang Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Hệ thống tài khoản – 241. Xây dựng cơ bản dở dang phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

(Thông tư số 200/2014 / tt-btc)

Bạn đang xem: Tài khoản 241 là gì

Nguyên tắc Kế toán

Kết cấu và sự phản ánh của tài khoản

Phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán – xử lý kế toán chi phí đầu tư xdcb

Phương pháp Kế toán – Xử lý Kế toán Sửa chữa Tài sản Cố định

▼ Chuyển đến cuối trang

Nguyên tắc Kế toán

Tham khảo: Chuẩn mực kế toán Tài sản cố định, Bất động sản đầu tư và Xây dựng cơ bản dở dang

a) Tài khoản này chỉ sử dụng cho các đơn vị không có Ban quản lý dự án và dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư (bao gồm cả chi phí mua mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, xây dựng lại, mở rộng hoặc tái thiết – xây dựng thiết bị kỹ thuật) Quyết toán với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn tài sản cố định.

Việc đầu tư, sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp có thể được giao khoán hoặc tự kinh doanh. Trong các doanh nghiệp đầu tư vào xdcb trên cơ sở tự làm, tài khoản cũng phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng, lắp đặt và bảo trì.

Các đơn vị thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và tổ chức cơ quan kế toán riêng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 195/2012 / tt-btc hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị. chủ đầu tư.

b) Chi phí thực hiện dự án đầu tư xdcb là toàn bộ chi phí xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, cơi nới, cải tạo kỹ thuật. Chi phí đầu tư xdcb được xác định theo khối lượng công việc, hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật và hệ thống chính sách quốc gia và phải phù hợp với các yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và tuân thủ các quy định của quản lý đầu tư xdcb. . chi phí đầu tư xdcb, bao gồm:

– chi phí xây dựng;

– Chi phí thiết bị;

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ và vị trí;

– Chi phí quản lý dự án;

-Phí tư vấn đầu tư xây dựng

– Các khoản phí khác.

Tài khoản 241 được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình, trong từng hạng mục công trình, từng khoản mục chi phí đầu tư xdcb phải được ghi chi tiết và cộng dồn ngay từ đầu. Thi công hoàn thiện kỹ thuật và các hạng mục công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

c) Khi đầu tư vào xdcb, phí xây dựng và lắp đặt và phí thiết bị thường được tính trực tiếp cho từng dự án; quản lý dự án và các chi phí khác thường được chia sẻ. Nhà đầu tư phải tính toán, phân bổ phí quản lý dự án và các chi phí khác cho từng dự án theo nguyên tắc sau:

– Nếu việc quản lý dự án và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến từng công việc có thể được xác định riêng lẻ, thì chúng phải được tính toán trực tiếp cho công việc đó;

– Phí quản lý dự án và các chi phí chung khác liên quan đến nhiều dự án không thể tính trực tiếp cho từng dự án, đơn vị có quyền phân bổ công trình theo tiêu chuẩn phù hợp nhất cho từng dự án.

d) Trường hợp công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng mà quyết toán công trình chưa được phê duyệt thì doanh nghiệp tính tăng nguyên giá TSCĐ theo giá dự kiến ​​(giá dự kiến ​​phải căn cứ vào chi phí thực tế bị bỏ rơi). dùng để lấy tài sản cố định) khấu hao, nhưng sau đó được điều chỉnh theo giá quyết toán được duyệt.

d) Chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng phát sinh trong hoạt động kinh doanh bình thường của tài sản cố định được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh hiện hành. Trường hợp TSCĐ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thường xuyên được sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thì kế toán được phép cộng dồn các khoản phải trả trong thời gian bảo dưỡng, lập dự toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh để chuẩn bị nguồn. xảy ra.

e) Các nhà phát triển bất động sản sử dụng tài khoản này để tập hợp chi phí xây dựng tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư. Nếu bất động sản được xây dựng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc bán, chẳng hạn như tòa nhà chung cư hỗn hợp), kế toán sẽ vẫn tính các chi phí liên quan trực tiếp đến việc xây dựng bất động sản đó. Chi phí đầu tư xây dựng trên TK 241. Khi công trình, dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán phải kết chuyển chi phí đầu tư xây dựng cho từng loại tài sản căn cứ vào tính chất của công trình và thực tế sử dụng của tài sản đó.

g) Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được tính theo nguyên tắc sau:

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong quá trình vận hành thử:

+ Đối với doanh nghiệp 100% vốn điều lệ nhà nước thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và ổn định kinh tế vĩ mô, chênh lệch tỷ giá hối đoái liên quan đến thời kỳ trước khi chưa đi vào hoạt động được cộng dồn vào Tài khoản 413 – Tỷ giá hối đoái. Sự khác biệt. Khi đi vào hoạt động, kế toán có quyền phân bổ dần số chênh lệch tỷ giá hối đoái trực tiếp từ TK 413 sang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ. ). Việc phân bổ không vượt quá thời gian quy định của pháp luật, việc phân bổ lỗ tỷ giá phải đảm bảo số lỗ tỷ giá vẫn phản ánh vào bên nợ tài khoản 413, báo cáo lãi lỗ bằng 0, doanh nghiệp không phản ánh. đồng thời lỗ tỷ giá hối đoái Chênh lệch tỷ giá hối đoái – chênh lệch tỷ giá hối đoái trên bảng cân đối kế toán và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh).

XEM THÊM:  Tiếng ồn là gì? Mục đích của việc đo âm thanh - tiếng ồn

+ Đối với tất cả các loại hình kinh doanh khác, chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước khi hoạt động được tính ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm hoạt động. Chênh lệch tỷ giá hối đoái để sử dụng lại tài khoản 413.

-Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái liên quan đến đầu tư xdcb khi doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất (kể cả đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng):

Tất cả các loại hình doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và ổn định kinh tế vĩ mô, phải tính toán ngay mức chênh lệch liên quan đến đầu tư xdcb (kể cả đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng) Thu nhập (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) phát sinh không phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái trên Tài khoản 413.

h) Trường hợp dự án đầu tư bị hủy bỏ, doanh nghiệp phải thanh lý và thu hồi chi phí phát sinh của dự án. Phần chênh lệch giữa chi phí thực tế đầu tư và thu nhập thanh lý được tính vào chi phí khác hoặc xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân để thu hồi.

▲ Quay lại đầu trang

Xem thêm: Viền môi bị thâm là bệnh gì? Có những cách nào khắc phục?

Kết cấu và nội dung của Tài khoản 241 – Đang xây dựng

Con nợ:

– Đầu tư vốn, mua sắm, sửa chữa lớn và các chi phí khác của tài sản cố định (tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình) phát sinh;

– Chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản cố định;

– Chi phí mua bất động sản đầu tư (nếu phải thực hiện giai đoạn đầu tư xây dựng);

-Chi phí đầu tư xdcb để đầu tư vào bất động sản;

– Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

Có viền:

– Giá trị tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành mua sắm đưa vào sử dụng;

– Giá trị của dự án bị loại và các chi phí đã được phê duyệt khác sẽ được chuyển khi quyết toán cuối cùng được phê duyệt;

– Giá trị công trình sửa chữa lớn hoàn thành được chuyển giao khi được phê duyệt quyết toán;

-Giá trị bất động sản đầu tư hình thành khi hoàn thành đầu tư xdcb;

– Kết chuyển các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu tài sản cố định và bất động sản đầu tư vào các tài khoản có liên quan.

Số dư nợ:

– Nguyên giá của dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn tài sản dở dang;

– Giá trị công trình xây dựng, sửa chữa lớn đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao hoặc nghiệm thu, quyết toán chưa được phê duyệt;

– Giá trị của bất động sản đầu tư đang xây dựng.

Tài khoản 241 – Chi phí xây dựng cơ bản dở dang có 3 tài khoản phụ:

-Tài khoản 2411-Mua sắm tài sản cố định: phản ánh chi phí mua tài sản cố định và việc quyết toán chi phí mua tài sản cố định trước khi đưa vào vận hành, lắp đặt. Tài sản cố định). Nếu TSCĐ mua phải được đầu tư hoặc chuyển đổi mới sử dụng được thì nguyên giá của các khoản mua sắm, sửa chữa cũng được phản ánh vào tài khoản này.

– Tài khoản 2412 – Xây dựng cơ bản: Phản ánh chi phí đầu tư xdcb và quyết toán vốn đầu tư xdcb. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình (từng đối tượng tài sản hình thành theo đầu tư), trong từng đối tượng tài sản cần theo dõi chi tiết từng nội dung của phí đầu tư xdcb.

-Tài khoản 2413-Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh việc quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. TSCĐ sửa chữa thường xuyên không tính vào khoản này mà tính thẳng vào chi phí sản xuất kinh doanh hiện có.

▲ Quay lại đầu trang

Xem thêm: Viền môi bị thâm là bệnh gì? Có những cách nào khắc phục?

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

1. Kế toán chi phí đầu tư xdcb

1.1. Trả trước cho nhà thầu

a) Nếu trả trước VNĐ:

– Ghi số tiền tạm ứng cho nhà thầu bằng đồng Việt Nam, ghi;

Nợ TK 331 – Phải trả cho Người bán

Có tài khoản 112 – tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá đặt phòng bqgq).

– Khi nghiệm thu khối lượng hoàn thành xdcb, kế toán hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang xdcb tạm ứng, ghi:

Tài khoản Trả chậm 241 – Xdcb chưa hoàn thành

Có Tài khoản 331 – Phải trả cho Người bán.

b) Trong trường hợp trả trước bằng ngoại tệ:

– Ghi số tiền tạm ứng cho nhà thầu bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm tạm ứng, ghi;

Nợ TK 331 – Phải trả cho Người bán (Tỷ giá hối đoái thực)

Xem thêm: &quotMàu Gold&quot là màu gì trong Tiếng Anh. Ví dụ về màu Gold

Vay Tài khoản 635 – Phí Tài chính (Nếu Lỗ Tỷ giá hối đoái)

Có tài khoản 112 – tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá đặt phòng bqgq)

Có Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái tích lũy).

– Sau khi nghiệm thu hoàn thành khối lượng xdcb hoàn thành, kế toán ghi chi phí xdcb tạm ứng ngoại tệ dở dang theo tỷ giá ghi sổ (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm tạm ứng), ghi:

Tài khoản Trả chậm 241 – Xdcb chưa hoàn thành

Có Tài khoản 331 – Phải trả cho Người bán.

1.2. Nhận khối lượng hoàn thành, khối lượng sửa chữa do nhà thầu nộp, nếu được khấu trừ thuế đầu vào, theo hợp đồng chuyển nhượng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hóa đơn bán hàng ghi:

Nợ TK 241 – Kinh doanh dở dang (2412, 2413)

khoản nợ tk 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có Tài khoản 331 – Phải trả cho Người bán.

XEM THÊM:  Molière thực sự viết kiệt tác của mình - Tạp chí Tia sáng

– Trường hợp không được khấu trừ thuế đầu vào thì giá trị xây dựng cơ bản dở dang đã bao gồm cả thuế GTGT.

– Nếu hợp đồng quy định việc thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải ghi số tiền đến hạn theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm nghiệm thu (tức là tỷ giá bán cho doanh nghiệp (trừ các khoản trả trước cho ngân hàng). nơi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thường xuyên).

1.3. Khi mua thiết bị đầu tư xdcb nếu được khấu trừ thuế đầu vào theo hóa đơn, phiếu nhập kho ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu (giá mua chưa bao gồm thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có Tài khoản 331 – Phải trả cho Người bán (Tổng giá thanh toán).

Đối với trường hợp chuyển giao trực tiếp thiết bị không cần lắp đặt trên công trường và bàn giao cho nhà thầu, ghi:

Tài khoản Trả chậm 241 – Xdcb chưa hoàn thành

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có Tài khoản 331 – Phải trả cho Người bán

Có Tài khoản 151 – Đang mua hàng.

1.4. Để thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến việc đầu tư xdcb, hãy viết:

Nợ TK 331 – Phải trả cho Người bán

Có các tài khoản 111, 112, …

1.5. Xuất thiết bị đầu tư xdcb cho nhà thầu:

a) Đối với các thiết bị chưa được cài đặt, hãy viết:

Tài khoản Trả chậm 241 – Xdcb chưa hoàn thành

Có tk 152 – Nguyên liệu, Vật liệu.

b) Để thiết bị được cài đặt:

– Khi xuất thiết bị cho nhà thầu, kế toán chỉ theo dõi chi tiết thiết bị cần lắp đặt.

– Giá trị thiết bị mới sẽ được tính vào chi phí đầu tư xdcb khi có công trình lắp đặt hoàn thiện do Bên B giao, nghiệm thu và chấp nhận thanh toán, ghi:

Nợ TK 241 – Kinh doanh dở dang (2412)

Có tk 152 – Nguyên liệu, Vật liệu.

1.6. Khi phát sinh các chi phí khác như chi phí lãi vay, chi phí phát hành trái phiếu được vốn hóa, chi phí dự thầu (sau khi bù trừ tiền bán thầu), chi phí phá dỡ để trả nhà (sau khi thu dọn bằng rác tái chế) … ghi:

Nợ TK 241 – Kinh doanh dở dang (2412)

khoản nợ tk 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các tài khoản 111, 112, 331, 335, 3411, 343 …

Số tiền bán thầu sau khi quyết toán với chi phí dự thầu, nếu thừa thì giảm chi phí đầu tư xây dựng (hạch toán vào tài khoản 241).

1.7. Tiền phạt do nhà thầu thu làm giảm đáng kể số tiền phải trả cho nhà thầu, viết:

Nợ đọng tài khoản 112, 331

Có Tài khoản 241 – xdcb không đầy đủ.

1.8. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ khoản đầu tư vào Ngân hàng Công nghiệp (kể cả giai đoạn trước hoạt động) được tính vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát hành. 1,9 trở xuống):

-Nếu có lãi suất tỷ giá hối đoái, vui lòng viết:

Nợ tài khoản được liên kết

Có Tài khoản 515 – Thu nhập Tài chính.

-Nếu có lỗ tỷ giá hối đoái, hãy viết:

Vay Tài khoản 635 – Phí Tài chính

Có một tài khoản được liên kết.

1.9. Chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước 100% vốn đăng ký, thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định kinh tế vĩ mô, trong giai đoạn đầu hoạt động đầu tư xây dựng (chưa đi vào hoạt động sản xuất):

-Nếu có lãi suất tỷ giá hối đoái, vui lòng viết:

Nợ tài khoản được liên kết

Có Tài khoản 413 – Chênh lệch Tỷ giá hối đoái.

-Nếu có lỗ tỷ giá hối đoái, hãy viết:

Vay Tài khoản 413 – Chênh lệch Tỷ giá hối đoái

Có một tài khoản được liên kết.

– Sau khi kế toán kết chuyển số chênh lệch tỷ giá hối đoái vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí hoạt động tài chính, phải hạch toán vào các tài khoản sau:

+ Đối với chuyển khoản tỷ giá hối đoái, hãy viết:

Vay Tài khoản 413 – Chênh lệch Tỷ giá hối đoái

Có Tài khoản 515 – Thu nhập Tài chính.

+ Bảng lỗ tỷ giá hối đoái:

Vay Tài khoản 635 – Phí Tài chính

Có Tài khoản 413 – Chênh lệch Tỷ giá hối đoái.

1.10. Chi phí vận hành thử nghiệm và lợi ích của việc bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm phải như sau:

a) Chi phí dùng thử cho các sản phẩm thử nghiệm không sản xuất:

Tài khoản Trả chậm 241 – Xdcb chưa hoàn thành

Có một tài khoản được liên kết.

b) Chi phí sản xuất thử nghiệm và doanh thu bán sản phẩm thử nghiệm:

– Khi có chi phí chạy thử có tải để sản xuất sản phẩm chạy thử, kế toán sẽ tính và ghi nhận toàn bộ chi phí

Tài khoản Trả trước 154 – Chi phí Kinh doanh dở dang

Có một tài khoản được liên kết.

-Khi nhập kho sản xuất thử, ghi:

Nợ TK 1551 – Thành phẩm tồn kho

Có Tài khoản 154 – Đang xử lý.

Xem thêm: Đào bitcoin là gì? Có mấy hình thức đào bitcoin?

– Khi bán sản phẩm dùng thử:

Các tài khoản đến hạn 112, 131

Có Tài khoản 1551 – Thành phẩm trong kho

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất dở dang (Bán ngay mà không có hàng tồn kho)

Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

-Chuyển khoản chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử nghiệm và thu nhập từ doanh số bán hàng sản xuất thử nghiệm:

+ Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn thu nhập sản xuất thử thì được tính vào phần chênh lệch, tăng chi phí đầu tư xây dựng thì ghi vào các đối tượng sau:

Tài khoản Trả chậm 241 – Xdcb chưa hoàn thành

Có TK 154 – Chi phí kinh doanh dở dang.

+ Nếu chi phí sản xuất thử nhỏ hơn doanh thu bán sản phẩm thử nghiệm thì ghi chênh lệch, giảm đầu tư xây dựng và ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí kinh doanh dở dang

Có Tài khoản 241 – xdcb không đầy đủ.

1.11. Sau khi công trình hoàn thành, nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa vào sử dụng tài sản: nếu quyết toán ngay thì ghi theo giá trị tài sản đầu tư được duyệt. Nếu quyết toán cuối cùng không được chấp thuận, giá trị tài sản hình thành từ khoản đầu tư sẽ được ghi nhận theo giá dự kiến ​​(giá dự kiến ​​là chi phí thực tế để có được tài sản và giá dự kiến ​​được xác định theo mục 241). Cả hai trường hợp được ghi lại như sau:

XEM THÊM:  Turndown Service Là Gì? Quy Trình Turndown Service Khách Sạn Dành Cho Housekeeping - Hướng Nghiệp Á Âu - Trường dạy nghề bếp, pha chế, làm bánh, quản trị nhà hàng

Các tài khoản đến hạn 211, 213, 217

Nợ đọng 1557 – Sản phẩm bất động sản đã hoàn thành (khi hoàn thành, có một phần bất động sản trước đây chưa được hạch toán riêng vào tài khoản 154)

Có Tài khoản 241 – Xdcb chưa hoàn thành (Được chấp thuận hoặc Dự kiến).

Trường hợp công việc đã hoàn thành nhưng chưa hoàn thành thủ tục bàn giao tài sản, trong thời gian chờ lập hoặc phê duyệt quyết toán, kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản 241 “xdcb dở dang” để theo dõi riêng dự án hoàn thành. , đang chờ bàn giao và chấp thuận cho thuê.

1.12. Sau khi quyết toán và thanh toán kinh phí đầu tư hoàn thành được phê duyệt, kế toán điều chỉnh giá dự kiến ​​theo giá trị tài sản được duyệt và ghi sổ;

– Nếu giá trị được phê duyệt của tài sản được hình thành thông qua đầu tư xdcb thấp hơn giá ước tính:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Phải thu hồi Phí duyệt)

Có các tài khoản 211, 213, 217, 1557.

– Nếu giá trị được phê duyệt của tài sản được hình thành thông qua đầu tư xdcb cao hơn giá ước tính:

Các tài khoản đến hạn 211, 213, 217, 1557

Có một tài khoản được liên kết.

-Nếu vốn chủ sở hữu được đầu tư vào xdcb bằng nguồn quỹ đầu tư và được cấp có thẩm quyền cho phép tăng vốn lưu động, ghi:

Tài khoản đã vay 441 – Vốn đầu tư xdcb

Có Tài khoản 241 – Kinh doanh dở dang (Đã phê duyệt Thiệt hại)

Tài khoản riêng 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Giá trị tài sản được chấp thuận).

– Nếu tài sản cố định được hình thành từ quỹ phúc lợi và được sử dụng cho mục đích phúc lợi thì phần tăng quỹ phúc lợi đã được tính vào tài sản cố định khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán quỹ đầu tư:

Nợ Tài khoản 3532 – Quỹ Phúc lợi

Có Tài khoản 3533 – Quỹ Phúc lợi được thành lập.

1.13. Nếu doanh nghiệp là chủ đầu tư và đã thành lập ban quản lý dự án thì quá trình đầu tư sẽ hạch toán riêng xdcb:

a) Kế toán của Chủ đầu tư:

-Nếu nhận quyết toán công trình, chủ đầu tư ghi giá trị công trình làm giá quyết toán, ghi:

Các tài khoản đến hạn 211, 213, 217, 1557

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Các tài khoản đến hạn 111, 112, 152, 153

Có Tài khoản 136 – Tài khoản Nội bộ Phải thu

Có các tài khoản 331, 333, … (nếu có thì nhận các khoản phải trả).

– Khi nhà đầu tư nhận được công trình chưa được bàn giao thì giá trị của công trình được ghi nhận là giá dự kiến. Tại thời điểm quyết toán, giá trị công việc phải điều chỉnh theo giá quyết toán, tài liệu:

+ Nếu giá thanh toán lớn hơn giá dự kiến, hãy viết:

Các tài khoản đến hạn 211, 213, 217, 1557

Có một tài khoản được liên kết.

+ Nếu giá thanh toán thấp hơn giá dự kiến, hãy viết:

Nợ tài khoản được liên kết

Có các tài khoản 211, 213, 217, 1557.

b) Kế toán đơn vị quản lý dự án: Thực hiện theo văn bản số 195/2012 / tt-btc ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán đơn vị quản lý dự án. Các khoản đầu tư và sửa đổi, bổ sung, thay thế tài liệu (nếu có).

1.14. Trường hợp dự án đầu tư bị hủy bỏ hoặc bị thu hồi thì kế toán thanh lý dự án đầu tư và thu hồi chi phí đầu tư. Phần chênh lệch giữa chi phí đầu tư và tiền thanh lý được phản ánh vào chi phí khác hoặc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được hạch toán vào các tài khoản sau:

Tài khoản 111, 112 Nợ – Tiền thanh lý dự án

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Số tổ chức, cá nhân được bồi thường)

Nợ Tài khoản 811 – Các khoản phí khác (Đã bao gồm trong các khoản phí)

Có Tài khoản 241 – xdcb không đầy đủ.

▲ Quay lại đầu trang

Xem thêm: Viền môi bị thâm là bệnh gì? Có những cách nào khắc phục?

2. Sửa chữa kế toán tscĐ

Việc sửa chữa tài sản cố định của doanh nghiệp cũng có thể được thực hiện theo phương thức tự làm hoặc khoán.

a) Khi tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh vào bên nợ tài khoản 241 “dở dang” (2413) và ghi chi tiết công việc sửa chữa của từng TSCĐ. Hạch toán chi phí phát sinh trên chứng từ:

– Nếu thuế đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – Kinh doanh dở dang (2413) (giá mua chưa bao gồm VAT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các tài khoản 111, 112, 152, 214, … (tổng giá đã thanh toán).

– Nếu thuế đầu vào không được khấu trừ và nguyên giá TSCĐ đã bao gồm thuế GTGT thì ghi:

Nợ TK 241 – Kinh doanh dở dang (2413) (Tổng giá đã thanh toán)

Có 111, 112, 152, 214, 334, … (tổng giá đã thanh toán).

b) Sau khi công việc sửa chữa hoàn thành, không đáp ứng các điều kiện tăng nguyên giá TSCĐ ban đầu:

Nợ các tài khoản 623, 627, 641, 642

Tài khoản Trả trước 242 – Phí Trả trước (Phân bổ theo thời gian nếu lớn hơn)

Nợ Tài khoản 352 – Dự trữ Phải trả Tài khoản (nếu việc bảo trì theo lịch trình được tích lũy trước)

Có Tài khoản 241 – Xdcb không đầy đủ (2413).

– Sửa chữa, thay đổi, nâng cấp đáp ứng điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ Tài khoản 211 – Tài sản hữu hình

Có Tài khoản 241 – Xdcb không đầy đủ (2413).

▲ Quay lại đầu trang

Xem thêm: Viền môi bị thâm là bệnh gì? Có những cách nào khắc phục?

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.