Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
3 lượt xem

Thành viên hội đồng quản trị độc lập là gì? Đặc điểm và vai trò?

Bạn đang quan tâm đến Thành viên hội đồng quản trị độc lập là gì? Đặc điểm và vai trò? phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Nói một cách khái quát, có thể hiểu luật giám đốc độc lập là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh địa vị pháp lý của giám đốc độc lập. Quy chế công ty cổ phần tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ pháp lý của giám đốc độc lập, quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của giám đốc độc lập, cách thức thành lập và chấm dứt tư cách giám đốc độc lập. Thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần.

Tư vấn Pháp luật Trực tuyến Miễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

– Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Bạn đang xem: Thành viên hđqt độc lập là gì

1. Thành viên HĐQT độc lập là gì?

–Không giống như các thành viên khác của hội đồng quản trị, thành viên độc lập là những người độc lập không có quan hệ cá nhân hoặc tài sản với công ty cổ phần, người quản lý, người điều hành và những người có liên quan của công ty cổ phần, có sự tham gia của họ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, từ đó Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần. Vì vậy, pháp luật cần xây dựng các quy định đảm bảo cho chủ thể có đầy đủ năng lực pháp lý và cơ sở pháp lý để hoạt động độc lập trong quá trình tham gia quản trị công ty cổ phần. Có nghĩa là, quy định của pháp luật đối với thành viên độc lập sẽ xác lập tư cách pháp nhân của họ, là cơ sở để chủ thể thực hiện tư cách pháp nhân.

– Cơ cấu pháp lý của các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị: Do đó, pháp luật liên quan đến các thành viên độc lập của hội đồng quản trị của công ty cổ phần bao gồm:

– Quy định chung về cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị

– Các điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành thành viên độc lập: Đây là những điều kiện và tiêu chí cần thiết để xác định một người có thể trở thành thành viên độc lập hay không.

– Phương thức, thẩm quyền, trình tự và thủ tục bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập,

Xem thêm: Tin tức Bkav – Bkav Corporation

Xem Thêm: Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị công ty

– Quy chế hoạt động, nhiệm kỳ, thù lao của các thành viên độc lập

– Chấm dứt tư cách thành viên độc lập.

Việc ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 là nhu cầu khách quan, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tổ chức và hoạt động của các công ty cổ phần Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy việc hoàn thiện và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty. Tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị công ty cổ phần nước tôi.

XEM THÊM:  Vốn nhà nước ngoài ngân sách là gì

2. Đặc điểm của thành viên hội đồng quản trị độc lập:

– Hội đồng quản trị luôn là trung tâm quyền lực trong công ty và đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập các mục tiêu chiến lược đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực và tài chính cần thiết để thực hiện các hoạt động này. Do đó, sự phát triển bền vững của một công ty phần lớn phụ thuộc vào việc hội đồng quản trị có xác định được tầm nhìn chiến lược và giám sát tốt việc thực hiện và quản lý rủi ro hay không. Do đó, quản trị công ty của công ty cổ phần có những đặc điểm sau:

+ Thứ nhất, quản trị công ty cổ phần dựa trên cơ sở tách bạch quyền quản lý doanh nghiệp và quyền sở hữu. Một công ty do chủ sở hữu (nhà đầu tư, cổ đông) làm chủ, nhưng sự tồn tại và phát triển của nó cần có sự chỉ đạo của hội đồng quản trị, sự điều hành của hội đồng quản trị, sự giám sát, kiểm soát và sự đóng góp của nhân viên trong ban kiểm soát. Một nhóm người không phải lúc nào cũng có cùng ý chí và sở thích. Điều này dẫn đến cần có một cơ chế theo đó các nhà đầu tư và cổ đông có thể kiểm soát việc quản lý công ty để mang lại hiệu quả tối đa

+ Thứ hai, quản trị công ty là việc xác định quyền và trách nhiệm giữa các nhóm lợi ích và các thành viên khác nhau của công ty, bao gồm cổ đông, hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát và các nhân sự có liên quan khác của công ty, chẳng hạn như nhân viên, nhà cung cấp. Đồng thời, quản trị công ty cũng thiết lập các nguyên tắc, quy trình và thủ tục ra quyết định của công ty, từ đó ngăn ngừa việc lạm quyền và giảm thiểu rủi ro liên quan hoặc bắt nguồn từ công ty. Xung đột lợi ích phát sinh do thiếu tiêu chuẩn rõ ràng hoặc không tuân thủ các quy định về công bố thông tin và không rõ ràng.

Những đặc điểm trên cho thấy quản trị công ty có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của một công ty. Trên thực tế, các công ty được quản lý tốt sẽ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn rẻ và nhìn chung sẽ đạt được hiệu quả cao hơn các công ty khác.

3. Vai trò của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập:

-Một là nâng cao tính khách quan của hội đồng quản trị, hội đồng quản trị công ty cổ phần chủ yếu gồm các cổ đông lớn và cổ đông duy nhất nên quyết định của hội đồng quản trị làm tổn hại đến lợi ích của các cổ đông này. . Tình huống này thường dẫn đến các quyết định của hội đồng quản trị có thể bỏ qua hoặc vi phạm lợi ích hợp pháp của cổ đông thiểu số, cổ đông thiểu số và các đơn vị khác (ví dụ: chủ nợ, nhân viên, khách hàng) … Nói cách khác, các quyết định được đưa ra liên quan đến các giải thưởng. Yếu tố chủ quan của thành viên hội đồng quản trị.

XEM THÊM:  Khoa học công nghệ là gì?

Xem thêm: Giám đốc công ty cổ phần có được làm chủ tịch không?

Xem thêm: Mèo vào nhà là điềm gì? Mèo vào nhà có nên đuổi ra không?

+ Thành viên độc lập có đặc điểm là khách thể độc lập, không có lợi ích hoặc quan hệ cá nhân với người quản lý, điều hành, cổ đông lớn, cổ đông nên các ý kiến, quyết định của thành viên này sẽ đảm bảo tính khách quan, không ảnh hưởng đến lợi ích chung của công ty thứ nhất Quyền lợi, tức là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng bị ảnh hưởng, do hội đồng quản trị xác định. Theo đó, ý kiến ​​và quyết định của các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị sẽ nâng cao tính khách quan của quá trình làm việc và giải quyết cuối cùng của hội đồng quản trị, từ đó giúp điều phối lợi ích giữa các chủ thể liên quan, chẳng hạn như đảm bảo quyền lợi hợp pháp. Quyền lợi của cổ đông thiểu số, cổ đông vừa và nhỏ, người lao động, chủ nợ, đối tác … Nói rộng ra, việc ra quyết định của Hội đồng quản trị khách quan hơn với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, và lợi ích của các bên liên quan quan trọng được điều phối trong quá trình này. Đặc biệt là hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, cũng như hiệu quả hoạt động của toàn bộ công ty cổ phần.

-Thứ hai, nâng cao tính minh bạch:

+ Công ty cổ phần có đặc điểm của công ty niêm yết, trong công ty niêm yết có nhiều cổ đông, nhà đầu tư cần thể hiện sự minh bạch trong tổ chức và hoạt động. . Tính minh bạch trong hoạt động của công ty cổ phần là một trong những yếu tố quyết định đến niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư, đặc biệt là trong việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển, các hoạt động liên quan đến tình hình tài chính nội bộ và thông tin đại chúng. Cơ cấu quản trị nội bộ và các giao dịch có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty cổ phần.

XEM THÊM:  Số Phức Liên Hợp Là Gì? Các Tính Chất Và Cách Tìm Số Phức Liên Hợp

+ Sự thiếu minh bạch trong tổ chức và quản trị của công ty cổ phần là một trong những nguyên nhân dẫn đến các giao dịch liên quan đến nhóm lợi ích, là cơ hội cho những thất bại trong quản trị. , cách thức hoạt động kinh doanh là một trong những cách thức thể hiện tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần, thành viên hội đồng quản trị độc lập tham gia vào hội đồng quản trị.

+ Thành viên độc lập là những người “giám sát chặt chẽ” tính công bằng và minh bạch của các hoạt động quản trị để đảm bảo cổ đông và nhà đầu tư được tiếp cận thông tin quan trọng đối với quyền lợi của họ. , họ có lợi ích hợp pháp trong quá trình đầu tư chung vào các công ty cổ phần. Sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ đảm bảo minh bạch trong tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, ngăn ngừa ô nhiễm dầu, che giấu thông tin liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần. Hoạt động công ty và có dấu hiệu kinh doanh vụ lợi cá nhân dễ dẫn đến sai phạm, thiệt hại đến lợi ích của công ty và các chủ thể có liên quan, đặc biệt là cổ đông thiểu số và cổ đông vừa và nhỏ.

-Thứ ba là nâng cao hiệu quả chất lượng ra quyết định của hội đồng quản trị

+ Thành viên độc lập thường là những cá nhân có kiến ​​thức và kinh nghiệm quản lý đã từng tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp hoặc trong cơ quan chuyên môn của quốc gia. , chuyên môn, kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ sẽ giúp nâng cao hiệu quả của quản lý. Các quyết định của hội đồng quản trị, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, liên quan đến đầu tư và kinh doanh. Các lĩnh vực mới hoặc lĩnh vực mà các thành viên hội đồng quản trị độc lập hiểu biết và thông thạo.

+ Ngoài ra, các thành viên độc lập với lợi ích nội bộ từ quan điểm của cơ quan chính, và có thể đưa ra cái nhìn toàn diện hơn, có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan một cách toàn diện hơn. Các bên liên quan sẽ đưa ra ý kiến ​​và quyết định nhằm nâng cao tính khả thi và khả thi trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.

Xem thêm: Ghế hội đồng là gì? Nội quy về chủ tọa?

Xem thêm: 7 not at all meaning ở trong tiếng anh có nghĩa là gì? mới nhất 2023

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.