Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
19 lượt xem

Thủ tướng là gì? (cập nhật 2022)

Bạn đang xem: Thủ tướng là gì? (cập nhật 2022) Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Thủ tướng là gì? (cập nhật 2022) phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Bài báo phân tích các quy định của hiến pháp về chức danh và hoạt động của thủ tướng, như sau:

dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Phú Xuyên

Bạn đang xem: Thủ tướng là gì

1. Quy tắc chung về Thủ tướng

Thủ tướng được Quốc hội bầu trong số các đại biểu của Quốc hội theo đề nghị của Tổng thống tại kỳ họp đầu tiên của mỗi Quốc hội. Nhiệm kỳ của Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội (6 năm). Sau khi hết nhiệm kỳ của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi Đại hội bầu ra Thủ tướng mới.

Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Tổng thống.

Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1) Lãnh đạo công tác của chính phủ, các thành viên chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp; chủ trì các cuộc họp của chính phủ;

Xem thêm: Tuần trăng mật là gì? Làm gì trong… tuần trăng mật?

2) Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và cơ quan ngang bộ; đệ trình đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên chính phủ khác lên Quốc hội để thông qua;

3) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Thứ trưởng và các chức vụ tương đương; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, điều động, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4) Đình chỉ hoặc bãi bỏ quyết định, chỉ thị, thông báo của Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp cao hơn;

5) Đình chỉ việc thi hành nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vi phạm hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và yêu cầu bãi bỏ nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

6) Thực hiện một hệ thống báo cáo cho người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề lớn mà chính phủ phải giải quyết. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Hoạt động của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu chính phủ. Nó bắt nguồn từ các mô hình tổ chức chính phủ khác nhau mà các quốc gia khác nhau gọi là người đứng đầu chính phủ. Ví dụ: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Ba Lan, I-ta-li-a), Chủ tịch Chính phủ (Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha), Bộ trưởng Tổng thống (Bun-ga-ri) … Ở nước ta, người đứng đầu Chính phủ có điểm khác biệt theo việc lập các hiến pháp khác nhau: Chủ tịch nước (Hiến pháp năm 1946), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Hiến pháp năm 1980), Thủ tướng Chính phủ (các bản Hiến pháp 1959, 1992, 2013).

Khẳng định và tôn trọng trách nhiệm của Thủ tướng và vai trò của các phiên họp chính phủ là xu hướng quan trọng để Hiến pháp 2013 được cập nhật trên cơ sở kế thừa các hiến pháp trước. Để tăng cường vai trò của người đứng đầu chính phủ, lần đầu tiên hiến pháp ghi nhận “thủ tướng là người đứng đầu chính phủ”, đồng thời khẳng định rõ hơn thủ tướng chịu trách nhiệm trước quốc hội về “ hoạt động của chính phủ “và” nhiệm vụ được giao “. Đạo luật Tổ chức Chính phủ khẳng định đầy đủ và rõ ràng hơn địa vị của Thủ tướng Chính phủ là “Người đứng đầu Chính phủ, Người đứng đầu Cơ quan Hành chính Nhà nước” (Điều 2, Điều 4).

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 98 của Hiến pháp năm 2013 và Chương III của Luật Cơ quan Chính phủ năm 2015. Các cơ quan của Chính phủ có quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ. Quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ rất cụ thể, rõ ràng và được mở rộng, như nâng cao quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo các lĩnh vực: hoạch định chính sách, tổ chức thực thi pháp luật; thành lập các cơ quan hành pháp quốc gia; chỉ đạo đàm phán, ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của chính phủ.

Theo Mục 98 của Hiến pháp năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có các quyền sau đây:

Xem thêm: Dịch Tên Sang Tiếng Trung

– Lãnh đạo các công việc của chính phủ; lãnh đạo việc phát triển chính sách và tổ chức thực thi pháp luật;

– Chủ trì, chịu trách nhiệm điều hành hệ thống hành chính quốc gia các cấp từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của nền hành chính quốc gia;

– Trình Quốc hội đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm Thứ trưởng và các chức vụ tương đương ở Bộ, cơ quan ngang Bộ; phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh. bầu cử, bãi nhiệm và điều động, quyết định bãi nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố;

– Đình chỉ, bãi nhiệm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố. , vi phạm Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên cũng bị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ;

– Quyết định và hướng dẫn đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế theo nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ; tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia;

– Thực hiện chế độ báo cáo nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 lần đầu tiên quy định cho Thủ tướng Chính phủ một số trách nhiệm và quyền hạn mới. Đó là, lãnh đạo, hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy định của pháp luật và quy hoạch, kế hoạch, chiến lược của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện. thi hành Hiến pháp và pháp luật trong cả nước; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; thôi giữ chức Thứ trưởng bộ, ngang bộ. cơ quan hoặc tương đương; đình chỉ công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Giám đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đình chỉ, bãi nhiệm đối với Giám đốc. Phó Viện trưởng thuộc Ủy ban nhân dân cấp dưới Giám đốc; quyết định phân công đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định giao quyền. ủy quyền thi hành công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và công chức; quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc cấp tỉnh. ủy ban; quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ủy ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hướng dẫn và điều phối các giải pháp liên ngành quan trọng Câu hỏi …

Xem thêm: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Là Gì? Các Nội Dung Trong Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Thủ tướng Chính phủ thực hiện các quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, quy chế và nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội, lệnh và quyết định của quốc hội. Chủ tịch nước, các văn bản của Chính phủ, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và kiểm tra việc thi hành các văn bản.

Ngoài việc nâng cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ, Hiến pháp năm 2013 còn quy định Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao phó. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho một Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ lãnh đạo công việc của Chính phủ, đồng thời bổ sung quy định: “chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao”. >

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *