Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
132 lượt xem

To chuc bo may ke toan la gi

Bạn đang xem: To chuc bo may ke toan la gi Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến To chuc bo may ke toan la gi phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán trong các cơ sở ngoài công lập nói riêng là hoạt động có vai trò quyết định đến hiệu quả và chất lượng công việc của phòng kế toán. Việc hiểu rõ đặc điểm của các cơ sở kế toán công lập ngoài công lập sẽ giúp các nhà quản lý thành lập bộ phận kế toán khoa học, tiết kiệm và chặt chẽ. Bài báo nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán ngoài công lập có thu, giúp xác định rõ hơn một số tổ chức kế toán.

Yêu cầu và Nhiệm vụ đối với Tổ chức Kế toán Thu nhập Công cộng Phi Tiện ích

Kế toán hành chính sự nghiệp (hcsn) là công việc tổ chức hệ thống thông tin dựa trên dữ liệu để quản lý, kiểm soát nguồn, sử dụng và quyết toán kinh phí; quản lý và sử dụng vật tư, tài sản công của đơn vị, tuân thủ thu chi ngân sách, Thực hiện các tiêu chuẩn và định mức quốc gia.

Bạn đang xem: To chuc bo may ke toan la gi

Theo đó, bộ phận kế toán thực hiện các công việc: tiếp nhận, phản ánh, xử lý, tổng hợp thông tin về việc cấp phát, cấp vốn, hình thành và sử dụng kinh phí. Sử dụng nguồn thu do đơn vị tạo ra; kiểm tra, kiểm soát thu chi của đơn vị, việc sử dụng vật tư, tài sản công, thu chi ngân sách; lập báo cáo tài chính theo yêu cầu và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên …

Tuy nhiên, để thực hiện được vai trò và vai trò quan trọng của kế toán trong công tác quản lý tài chính của đơn vị, cần phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. .

mot-so-mo-hinh-to-chuc-bo-may-ke-toan-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap

Việc tổ chức khoa học và hợp lý công tác kế toán trong các trường cao đẳng, đại học không chỉ quyết định chất lượng công tác kế toán mà còn là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý tài chính. Kế toán được sử dụng như một công cụ quản lý tài chính của một đơn vị.

Việc tổ chức công tác kế toán trong các trường cao đẳng, đại học cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản: phù hợp với chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ các nguyên tắc, chính sách, hệ thống, quy định và pháp luật hiện hành có liên quan; phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý và trình độ trang thiết bị phục vụ công tác kế toán của đơn vị; phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý và đặc điểm kinh doanh của đơn vị; phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ kế toán hiện có; bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu kế toán. và tiết kiệm chi phí kế toán …

Đặc biệt với tư cách là một công cụ quản lý quan trọng, tổ chức công tác kế toán đơn vị phải làm được các nhiệm vụ: tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị một cách hợp lý, có sự phân công lao động rõ ràng, làm tốt công tác kế toán của tổ chức. Công cụ kế toán cho từng bộ phận, mọi người trong công cụ kế toán; tổ chức thực hiện phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán và hệ thống kế toán hiện hành, tổ chức và áp dụng hình thức kế toán hợp lý, sử dụng công nghệ tin học hiện có để đảm bảo chất lượng thông tin. thông tin kế toán.

Đồng thời, trong các công việc liên quan đến công tác kế toán trong tổ chức, cần làm rõ mối quan hệ giữa từng bộ phận trong tổ chức kế toán với các bộ phận quản lý khác trong tổ chức; tổ chức và hướng dẫn mọi người trong tổ chức tuân thủ. với hệ thống quản lý kinh tế và tài chính chung, đặc biệt là hệ thống kế toán và tổ chức kiểm toán nội bộ kế toán của tổ chức …

Một số mô hình tổ chức các tổ chức kế toán công lập có thu

Công tác tổ chức trang thiết bị kế toán là việc bố trí, sắp xếp và phân công lao động cho cán bộ kế toán của đơn vị để trang thiết bị kế toán đáp ứng được yêu cầu về quy mô hoạt động và quản lý của đơn vị. Cụ thể, phải phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị; bảo đảm việc hướng dẫn và thực hiện công tác kế toán và thông tin kinh tế đơn vị toàn diện, thống nhất, tập trung; gọn nhẹ, hợp lý, chuyên nghiệp, đủ sức hoàn thành công tác kế toán đơn vị.

Vì vậy, nhà quản lý khi tổ chức công tác kế toán cần tập trung vào những vấn đề sau: Căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu cụ thể của đơn vị, có hình thức tổ chức công tác kế toán phù hợp với đơn vị; căn cứ vào biên chế của tổ chức kế toán hiện có, căn cứ vào biên chế của tổ chức kế toán hiện có. tổ chức và phân chia phòng công tác kế toán …

mot-so-mo-hinh-to-chuc-bo-may-ke-toan-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap

Kế toán tổ chức là một trong những mắt xích quan trọng trong việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin đơn vị tổ chức, quyết định chất lượng và hiệu quả của công ty. Vì vậy, việc lựa chọn hình thức tổ chức kế toán cũng liên quan chặt chẽ đến việc thiết kế các công cụ kế toán của đơn vị.

Lựa chọn tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý sẽ giảm bớt khối lượng công việc kế toán, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tương ứng, theo đặc điểm hoạt động của từng đơn vị có thể lựa chọn một trong ba hình thức tổ chức công tác kế toán sau: Hình thức kế toán tập trung; Hình thức kế toán phân tán có tổ chức; Hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân cấp.

Xem thêm: Trinh do tieng anh trung cap la gi

Hình thức thanh toán tập trung

Theo hình thức này, chỉ một bộ phận kế toán được thành lập cho toàn bộ đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện mọi công việc kế toán của đơn vị. Bộ phận kế toán trung tâm của đơn vị thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ tiếp nhận, ghi chép, xử lý thông tin trên hệ thống phân tích và báo cáo tổng hợp của đơn vị.

Hình thức tổ chức công tác kế toán có những ưu điểm nổi bật như phân bổ thuận tiện, công việc của cán bộ kế toán chuyên nghiệp, được trang bị các phương tiện kỹ thuật cơ giới tính toán, xử lý công việc kế toán; tổ chức các công cụ kế toán tiết kiệm chi phí kế toán; đảm bảo kế toán trưởng và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm quản lý tài sản của đơn vị.

Tuy nhiên, nếu địa bàn hoạt động của đơn vị rộng, phân tán, trình độ nghiệp vụ, trang thiết bị, phương tiện, công nghệ ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin chưa cao thì sự kiểm tra, giám sát của kế toán trưởng. đơn vị hạn chế đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về công tác kế toán và tài sản Lãnh đạo quản lý hoạt động và sử dụng kinh phí.

Do đó, mô hình tổ chức của cơ quan hạch toán tập trung được áp dụng chung cho một đơn vị sự nghiệp độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, không phân cấp quyền lực quản lý. Đây cũng là các đơn vị sự nghiệp, hoạt động tập trung về không gian, mặt bằng, có công nghệ xử lý thông tin hiện đại.

Các hình thức tổ chức công việc kế toán phân tán

Theo hình thức này, đơn vị thành lập bộ phận kế toán tập trung, trong số các đơn vị cấp dưới có phân cấp quản lý kinh tế tài chính đều có tổ chức kế toán riêng.

Kế toán trung tâm thực hiện công việc kế toán của đơn vị kế toán cấp trên và công tác tài chính của toàn đơn vị; hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán của đơn vị kế toán cơ sở; tiếp nhận và kiểm tra các báo cáo kế toán của đơn vị cấp dưới gửi lên cùng với các chứng từ kế toán và báo cáo công tác kế toán của đơn vị kế toán cấp trên, Lập báo cáo kế toán. Tổng hợp và báo cáo báo cáo tài chính toàn đơn vị.

mot-so-mo-hinh-to-chuc-bo-may-ke-toan-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap

Kế toán các đơn vị trực thuộc thực hiện toàn bộ công việc kế toán của đơn vị kế toán cơ sở, tổ chức thu thập, xử lý và hệ thống hoá toàn bộ thông tin kế toán của đơn vị. Tổ chức lập các báo cáo kế toán và gửi về phòng kế toán trung tâm theo định kỳ.

Ưu điểm của hình thức tổ chức kế toán phân tán là tạo điều kiện cho việc kiểm tra, kiểm soát trực tiếp các nghiệp vụ kinh tế, phân cấp quản lý kinh tế, tài chính và kinh tế. Kinh tế nội bộ; kiểm tra, hướng dẫn nhanh chóng, kịp thời các hoạt động kinh tế của các đơn vị, phòng ban.

Tuy nhiên, biểu mẫu này chỉ áp dụng cho các đơn vị lớn, địa bàn hoạt động phân tán và các đơn vị trực thuộc hoạt động độc lập. Vì nhược điểm cơ bản của hình thức này là việc thu thập số liệu, cung cấp thông tin và báo cáo của toàn đơn vị thường chậm, tổ chức bộ máy kế toán cồng kềnh, phức tạp, không cơ giới hoá được công việc kế toán. Việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của kế toán trưởng chưa tập trung.

Xem thêm: SmartScreen là gì và tại sao nó lại chạy trên máy tính?

Kế toán được tổ chức theo cả hai hình thức tập trung và phi tập trung

Theo hình thức này, đơn vị kế toán cấp trên vẫn thành lập bộ phận kế toán trung tâm, còn ở các đơn vị cấp dưới, căn cứ vào quy mô, yêu cầu quản lý và trình độ quản lý có thể thành lập bộ phận kế toán tập trung. Cơ quan kế toán riêng hoặc không có cơ quan kế toán riêng.

Phòng kế toán trung tâm thực hiện công tác kế toán của đơn vị và các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn và kiểm tra công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc; tiếp nhận và kiểm tra các báo cáo kế toán của các đơn vị trực thuộc và lập báo cáo kế toán tổng hợp của đơn vị. ; xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của toàn đơn vị. Các đơn vị kế toán trực thuộc có trách nhiệm thực hiện mọi công việc kế toán, tài chính trong đơn vị, thường xuyên lập các báo cáo kế toán và nộp cho bộ phận kế toán trung tâm.

Hình thức này phù hợp với các đơn vị lớn, nhiều đơn vị trực thuộc, địa bàn hoạt động tập trung, phân cấp, phân cấp quản lý kinh tế – tài chính và các tình huống khác nhau về cấp quản lý. Việc tổ chức công tác kế toán của các cơ sở ngoài công lập có thể được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau, phù hợp với loại hình tổ chức kế toán mà đơn vị lựa chọn.

Nói chung, việc tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, có sự phân công lao động rõ ràng, xác định mối quan hệ giữa những người làm kế toán và mối quan hệ giữa tổ chức kế toán với các bộ là một trong những nội dung quan trọng của các bộ phận quản lý khác của đơn vị, và chất lượng công tác kế toán của đơn vị là yếu tố quyết định.

nguyễn đức quy – Bệnh viện Nam Thăng Long (Khoa Truyền thông)

1. Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 19/2006 / tt-btc ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán;

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính (2008), Hệ thống Chỉ tiêu Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 33/2008 / qd-btc ngày 2 tháng 6 năm 2008;

3. Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006 / nĐ-cp ngày 25 tháng 4 năm 2006 về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Chính phủ (2012), Nghị định số 85/2012 / nĐ-cp ngày 15 tháng 10 năm 2012 về cơ chế hoạt động, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Xem thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *