Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
20 lượt xem

Đơn vị trực thuộc là gì? Phân biệt các đơn vị phụ thuộc theo Luật Doanh nghiệp?

Bạn đang quan tâm đến Đơn vị trực thuộc là gì? Phân biệt các đơn vị phụ thuộc theo Luật Doanh nghiệp? phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Khi các chủ thể kinh doanh mở rộng hoạt động kinh doanh, họ luôn đề cập đến khái niệm đơn vị trực thuộc. Vậy đơn vị liên kết là gì? Đơn vị phụ thuộc được phân biệt bằng yếu tố nào?

Luật sư Tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Bạn đang xem: Trực thuộc là gì

1. Công ty liên kết là gì?

Đơn vị trực thuộc là đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, bao gồm các đơn vị sự nghiệp (trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm), đơn vị trực thuộc có hoạt động kinh doanh, đơn vị trực thuộc không tham gia hoạt động kinh doanh và các đơn vị khác được thành lập theo quyết định của người giám sát.

Công ty con của một doanh nghiệp bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

đơn vị phụ thuộc đơn vị phụ thuộc bằng tiếng Anh.

Không chỉ là Khái niệm về đơn vị liên kết là gì? Chúng tôi cũng cần hiểu thủ tục tạo đơn vị liên kết. Vậy thủ tục này được quy định như thế nào đối với hai loại hình phổ biến là văn phòng chi nhánh và văn phòng đại diện?

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Thông báo bao gồm:

– mã doanh nghiệp;

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ thành lập;

Xem thêm: Chi nhánh kế toán công ty con có được vay vốn ngân hàng không?

– địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện;

-Nội dung và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

-Thông tin đăng ký thuế;

– Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người phụ trách chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Xem thêm: Xanh coban là màu gì? Ý nghĩa và cách sử dụng màu xanh coban

Bao gồm các thông báo quy định bắt buộc;

– Bản sao quyết định của hội đồng thành viên và biên bản họp hợp lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, đối với Công ty TNHH một thành viên, Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần, thành viên hợp danh, công ty hợp danh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;>

– Bản sao hợp lệ văn bản bổ nhiệm người phụ trách văn phòng đại diện;

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký công thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký công thương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và giải thích rõ lý do.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.

Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký công thương về địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày xác định được địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ Đăng ký Chi nhánh và Văn phòng Đại diện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh công thương nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

-Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Bản sao nghị quyết, quyết định và biên bản của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh có từ hai thành viên hội đồng trở lên đối với cổ phần công ty; chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về bản sao nghị quyết, quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

– Bản sao giấy tờ hợp pháp cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thông báo địa điểm kinh doanh

– Một doanh nghiệp có thể có địa điểm kinh doanh tại một địa chỉ khác nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đó;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký thương mại nơi đặt địa điểm kinh doanh;

– Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nếu địa điểm kinh doanh gắn với doanh nghiệp hoặc trong trường hợp chi nhánh của địa điểm kinh doanh trực thuộc do người đứng đầu ký chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chi nhánh, văn phòng đại diện và cập nhật thông tin địa điểm kinh doanh. xí nghiệp. Khi doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Từ Viết Tắt Trong Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chính thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tương đương. Cơ quan đăng ký công thương có trách nhiệm cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

2. Phân biệt các đơn vị phụ thuộc theo luật doanh nghiệp:

Đầu tiên, về phạm vi

 • Chi nhánh: Chi nhánh của một doanh nghiệp thực hiện tất cả hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả những chức năng của một đại diện được ủy quyền. Chi nhánh được thực hiện chức năng kinh doanh theo ngành, nghề phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có mã số thuế và con dấu riêng. Doanh nghiệp có thể đặt chi nhánh tại tỉnh / thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc tại các tỉnh / thành phố khác. Theo đó, công ty có thể đăng ký kinh doanh toàn bộ hoặc một phần ngành nghề kinh doanh của chi nhánh (tương ứng với danh mục ngành nghề đăng ký là phạm vi kinh doanh của chi nhánh). Chi nhánh có thể hoạt động kinh doanh phù hợp với phạm vi kinh doanh đã đăng ký, đồng thời có thể đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh được đăng ký mã số thuế và có con dấu riêng.
 • Văn phòng đại diện: là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được ủy quyền đại diện và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Văn phòng đại diện không có chức năng hoạt động. Văn phòng đại diện có mã số thuế và con dấu riêng. Doanh nghiệp có thể đặt văn phòng đại diện tại tỉnh (thành phố) hoặc tỉnh (thành phố) khác nơi đặt trụ sở chính, văn phòng đại diện chỉ là người đại diện theo ủy quyền, không có chức năng kinh doanh.
 • Địa điểm Kinh doanh: là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình và được phép kinh doanh trong một nhóm ngành đã đăng ký cụ thể của một ngành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán trực thuộc, không có con dấu và phải cùng địa phương với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Thứ hai, về kê khai và kế toán thuế

  Chi nhánh: Theo nhu cầu kinh doanh, có thể hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc

  * Đối với chi nhánh hạch toán độc lập: Nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh. Khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở chi trả thu nhập.

  * Đối với các chi nhánh kế toán công ty con:

  – Chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính: kê khai thuế môn bài, thuế GTGT tại chi cục thuế trụ sở chính.

  – Chi nhánh ở các tỉnh khác với trụ sở chính: kê khai thuế môn bài, thuế GTGT tại cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh

  Lưu ý: Các chi nhánh kế toán trực thuộc dù cùng tỉnh, khác tỉnh thì không cần kê khai thuế thu nhập cá nhân, thay vào đó nên kê khai tại trụ sở chính và kê khai thuế thu nhập cá nhân trước thuế. sức mạnh đó. Người quản lý trực tiếp tổ chức chi trả doanh thu.

  Văn phòng đại diện:

  • Văn phòng đại diện tham gia các hoạt động đại diện, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và các hoạt động khác nhưng không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế môn bài. .
  • Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh và không có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ nên không phải lập và sử dụng hoá đơn;
  • Văn phòng đại diện phải khai thuế hàng tháng (hàng quý) đối với các loại thuế mà văn phòng đại diện phải nộp hoặc phải nộp; không phát sinh thuế và văn phòng đại diện không phải khai thuế.
  • Địa điểm kinh doanh: Nộp và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế.

   Qua quy định trên có thể thấy, chức năng chính của cơ sở kinh doanh là kinh doanh trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký. Cũng như các đơn vị trực thuộc khác, doanh nghiệp có thể không có địa điểm kinh doanh nơi đăng ký trụ sở chính.

   Không giống như các văn phòng chi nhánh, tên của địa điểm kinh doanh không cần phải bao gồm tên công ty.

   Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng. Cơ sở kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính thì kê khai nộp thuế theo mặt bằng kinh doanh. Trường hợp địa điểm kinh doanh khác với địa điểm trụ sở chính thì địa điểm kinh doanh phải đăng ký mã số thuế công ty con với cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, khi tính thuế địa điểm kinh doanh phải ghi theo hình thức kê khai tập trung và theo hình thức hạch toán cấp dưới.

   Nếu nó hoàn toàn là để kinh doanh, hãy mở thêm địa điểm và nếu bạn muốn có một cơ sở đầy đủ chức năng như một doanh nghiệp, bạn nên chọn mở thêm chi nhánh. Doanh nghiệp có quyền đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, mặt bằng kinh doanh ở trong và ngoài nước. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn theo đơn vị hành chính. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải có tên doanh nghiệp và các từ “chi nhánh”, “văn phòng đại diện”.

   Kết luận: Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường cần thành lập các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. . Tuy nhiên, mỗi loại hình khác nhau về bản chất, đặc điểm pháp lý và các vấn đề về thuế, kế toán mà doanh nghiệp cần hiểu rõ để lựa chọn loại hình đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của mình. đơn vị của bạn.

   Xem thêm:

   Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

   Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *