Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
3 lượt xem

Quyết định 07/2002/QĐ-BGDĐT tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn bổ túc trung học

Bạn đang quan tâm đến Quyết định 07/2002/QĐ-BGDĐT tổ chức hình thức tự học có hướng dẫn bổ túc trung học phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Bộ Giáo dục và Đào tạo ********

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ********

Bạn đang xem: Tự học có hướng dẫn là gì

ID: 07/2002 / qd-bgdĐt

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2002

Quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19 tháng 3 năm 2002 Số 07/2002 / qd-bgdt Quy định về việc ban hành hình thức học tập độc lập có tổ chức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 15 / cp ngày 3 tháng 2 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ / cp ngày 30 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo Nghị định số 43/2000 / nĐ-cp ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ đạo một số nội dung thi hành Luật Giáo dục của các Điều; Căn cứ Quyết định số 43/2000 / qđ-bgdt ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; Theo yêu cầu của Giám đốc Giáo dục,

Quyết định:

Điều 1, ban hành kèm theo quyết định này, quy định về việc tổ chức tự học bổ túc văn hóa cấp trung học cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Tất cả các vi phạm trước đây đối với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, người phụ trách của các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục, Bộ trưởng (Bộ Quốc phòng) chịu trách nhiệm thi hành.

Anh hùng Vũ

(Chữ ký)

Điều khoản

Về việc tổ chức tự học theo hướng tự học của trường Bổ túc THCS (ban hành theo Quyết định số 07/2002 / qd-bgddt ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1:

Các quy tắc chung

Điều 1. Hướng dẫn tự học.

Tự học có hướng dẫn là một hình thức giáo dục không chính thức. Người học theo hình thức này phải tự nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa dưới sự hướng dẫn của giáo viên để tiếp thu kiến ​​thức và kỹ năng thực hành.

Điều 2. chủ đề.

Tự học có hướng dẫn dành cho học sinh từ 18 tuổi trở lên tự nguyện đăng ký tự học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên hoặc Trường Bồi dưỡng Văn hóa.

Điều 3. khóa học.

Hướng dẫn tự học chỉ áp dụng đối với các môn học bắt buộc bổ sung ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Điều 4: Điều kiện để cơ sở tổ chức tự học có hướng dẫn.

1. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy thêm văn hóa tổ chức học tập độc lập phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ giáo viên đủ tiêu chuẩn để giảng dạy các môn học theo đúng chương trình.

b) Có đủ phòng học để đáp ứng các cuộc tụ họp của học sinh.

c) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cấp phép hoạt động.

2. Các trường trung học phổ thông có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại văn bản này khi nhận nhiệm vụ tổ chức hoạt động tự học có hướng dẫn.

XEM THÊM:  nơi sản xuất tiếng anh là gì

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.

1. Sinh viên học theo hình thức tự học có hướng dẫn được hưởng các nghĩa vụ và quyền quy định tại Điều 32 và Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000 / qd-bgdĐt ngày 25 tháng 9 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Sinh viên học theo hình thức tự học phải tự túc tiền mua tài liệu, giáo trình nghiên cứu và học phí.

Xem thêm: Marketing trực tiếp là gì? Hiệu quả ra sao, cách tận Dụng như thế nào? – Tmarketing

Mức đóng học phí theo hình thức tự học do Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định căn cứ vào số lượng học sinh và hình thức quản lý học sinh, báo cáo UBND tỉnh quyết định xếp loại. (theo Điều 7 của quy định này), sau khi đảm bảo có đủ kinh phí để chi cho giáo viên và kinh phí quản lý học sinh trên cơ sở.

Chương 2:

Tổ chức và quản lý việc tự học có hướng dẫn

Điều 6. Đăng ký.

1. Học viên có thể đăng ký tự học cho từng lớp hoặc cho cả cấp học.

2. Hồ sơ đăng ký tự học của sinh viên bao gồm: Đơn đăng ký hình thức tự học có hướng dẫn.

– Bằng Tốt nghiệp Tiểu học (Phổ thông hoặc Bổ túc) cho học sinh học bù cấp trung học; Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (Trung học phổ thông hoặc học bù) cho học sinh đăng ký học trang điểm trung học.

Hồ sơ của các khóa học trước, dành cho sinh viên đã đăng ký các khóa học khác với năm đầu tiên.

3. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trường Phát triển Văn hóa có trách nhiệm:

– Thông báo kế hoạch và thủ tục nhập học ít nhất 45 ngày trước khi khai giảng.

– Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký tự học của sinh viên.

Theo quy định tại khoản 2 Điều này, lập danh sách học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ, báo cáo tổng kết năm học về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nhà trường (Bộ Quốc phòng) ít nhất trước đó. khai giảng năm học. 15 ngày.

-Công bố danh sách học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nhà trường (Bộ Quốc phòng) phê duyệt.

4. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm rà soát danh sách học sinh đủ điều kiện theo hình thức tự học có hướng dẫn trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày.

Hình thức tổ chức Điều 7 — Quản lý học sinh.

1. Trường bổ túc văn hóa áp dụng các hình thức quản lý học sinh phù hợp (dạy thêm, học nhóm, học trên lớp) theo số lượng học sinh trong trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi cư trú và điều kiện học tập của các em. Nếu tổ chức học sinh theo lớp thì giáo viên phải quản lý lớp để giúp việc cho trưởng khoa hoặc hiệu trưởng.

2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng văn hóa trực tiếp quản lý danh sách học sinh và chương trình tự học của học sinh.

Điều 8. Các hoạt động hướng dẫn học sinh tự học.

1. Đối với các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trường Bồi dưỡng Văn hóa:

– Triệu tập học sinh khai giảng năm học mới.

XEM THÊM:  Học an ninh ra làm gì? Tổng hợp thông tin tuyển sinh 2022

– Thông báo kế hoạch cả năm học (bao gồm thời gian học, kế hoạch hướng dẫn của giáo viên, kế hoạch tổ chức các kỳ thi, bài kiểm tra, hình thức quản lý học sinh); đưa ra những yêu cầu đối với học sinh trong quá trình tự học.

– Phân phối và trình bày các tài liệu và sách giáo khoa cần thiết cho việc tự học.

Chỉ định giáo viên hướng dẫn học sinh tự học trong từng môn học và giáo viên quản lý lớp học, nếu có.

2. Đối với giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh tự học:

– Thống nhất với sinh viên về kế hoạch học tập môn học, kế hoạch tổ chức hướng dẫn quá trình tự học.

– Hướng dẫn học sinh nắm được yêu cầu của môn học; phương pháp tiếp thu kiến ​​thức thông qua tài liệu, sách giáo khoa; phương pháp thực hành củng cố kiến ​​thức.

– Chuẩn bị tài liệu, câu hỏi và bài tập cho việc học tập của học sinh.

– Trả lời câu hỏi của học sinh.

– Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định.

– Tạo một sổ điểm để theo dõi kết quả học tập của học sinh; ghi lại hồ sơ học tập.

3. Theo kế hoạch môn học của từng lớp, Trung tâm giáo dục thường xuyên và trường Ôn luyện quy định thời gian tập trung học sinh và nghe giáo viên bộ môn hướng dẫn tự học. Tần suất tập trung tùy theo tình hình dạy và học của từng môn học trong từng lớp và trung tâm (trường), nhưng không ít hơn 3 lần / 1 môn học / 1 năm học.

Hoạt động tự học của sinh viên Đề IX.

1. Học sinh có trách nhiệm lập kế hoạch học tập cho năm học. Tùy theo tình hình học tập của học sinh, trong một năm học, học sinh có thể học đồng thời các môn học quy định của một môn học, hoặc học xong một môn rồi học tiếp môn khác. Kế hoạch tự học phải được phê duyệt bởi Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường văn hóa nơi học sinh đăng ký tự học.

2. Học sinh tự học từng bài quy định trong chương trình, sách giáo khoa để tiếp thu kiến ​​thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Sau mỗi bài học và sau mỗi chương quy định trong chương trình, sách giáo khoa, học sinh phải trả lời được các câu hỏi và làm bài tập (nếu có) do giáo viên yêu cầu. Các giải pháp phải được ghi chép đầy đủ vào một cuốn sổ học tập.

Xem thêm: Tìm hiểu về căn bệnh âm hư và phương hướng điều trị hiệu quả | Medlatec

4. Học sinh có quyền yêu cầu giáo viên giải đáp, giải thích những vấn đề khó chưa hiểu.

5. Học sinh phải tham gia 1 hoặc nhiều bài kiểm tra, bài thi học kỳ và thi theo yêu cầu.

Thời gian nghiên cứu thứ mười.

Học sinh hoàn thành chương trình trong ít nhất một năm học. Tùy theo tình hình cụ thể của người học, mỗi lớp có thể dài hơn một năm học, nhưng không quá 3 năm / 1 lớp.

Điều 11, thay đổi cách học, thay đổi trường học.

1. Sinh viên học theo hình thức tự học có hướng dẫn có thể thay đổi hình thức học nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Hoàn thành kế hoạch lớp học.

– Thành tích học tập được xếp loại từ trung bình trở lên (tiến bộ).

XEM THÊM:  8 loại vắc-xin phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Đơn xin thay đổi hình thức học tập phải được sự chấp thuận của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hiệu trưởng Trường Wenfu.

2. Sinh viên học theo hình thức tự học có hướng dẫn được chuyển trường sau khi được giám đốc trung tâm giáo dục chính quy và hiệu trưởng trường chuyển trường tiếp nhận.

Chương 3:

Kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học sinh

Điều 12. Kiểm tra biểu mẫu.

1. Kiểm tra 1 hoặc nhiều chu kỳ:

– Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Trường Bổ túc Văn hóa tập hợp học sinh vào một trung tâm (trường) để tổ chức thi theo quy định của chương trình cho từng môn học.

Giáo viên phụ trách bộ môn có trách nhiệm ra đề kiểm tra và chấm bài.

– Số lần kiểm tra được chỉ định bởi chương trình hiện tại.

2. Kiểm tra học kỳ:

– Sau khi kết thúc mỗi học kỳ (theo quy định của chương trình), Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Bồi dưỡng văn hóa tập trung học sinh trong trung tâm (trường) để tổ chức kiểm tra học lực. Giai đoạn.

-Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng văn hóa chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra và tổ chức chấm điểm.

3. Xem sách nghiên cứu:

Mỗi học kỳ (theo quy định của chương trình), giáo viên bộ môn sẽ kiểm tra vở bài tập của học sinh hai lần trong học kỳ và cuối học kỳ.

Điểm kiểm tra của tất cả học sinh quy định tại điểm 1 và điểm 2 của điều này được ghi đầy đủ vào sổ điểm.

Điều 13. Đánh giá, cho điểm kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh.

1. Sau khi kết thúc mỗi học kỳ và mỗi năm học, giáo viên phụ trách bộ môn tính điểm trung bình của học sinh dựa trên điểm kiểm tra ghi trong sổ điểm.

2. Điểm trung bình học kỳ từng môn là điểm trung bình chung của tất cả các điểm thi của học kỳ đó. Kết quả kiểm tra học kỳ được tính bằng 2 lần.

3. Điểm trung bình chung của từng môn học cả năm học là điểm trung bình cộng của học kỳ I và điểm trung bình chung của học kỳ II.

4. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy thêm văn hóa đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo điểm trung bình của từng môn học và theo quy định hiện hành của học sinh trong trung tâm GDTX. Thông thường, các trường luyện thi văn hóa.

5. Theo nguyên tắc chung, kết quả học tập của học sinh được ghi trên bảng điểm của mỗi lớp.

6. Học sinh học theo hình thức tự học có hướng dẫn không phải là hành vi.

Điều 14. Khuyến mãi.

1. Học sinh được lên lớp từ học lực trung bình trở lên trong cả năm.

2. Học sinh bị xếp loại yếu có thể học lại các môn với điểm trung bình dưới 5,0. Điểm thi lại thay thế điểm trung bình để lên lớp. Không giới hạn số lần học lại.

Điều 15 Kỳ thi Tốt nghiệp.

Học sinh hoàn thành từng giai đoạn của kế hoạch học tập và đáp ứng đủ yêu cầu của kỳ thi cuối cấp THCS và bổ túc THPT được dự thi bổ sung tốt nghiệp. Bổ túc trung học cơ sở, bổ túc trung học phổ thông.

Xem thêm: Microsoft silverlight là gì ? có cần thiết không ? – Coder.com.vn

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.