Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
466 lượt xem

Thực đơn

Bạn đang xem: Thực đơn Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Thực đơn phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người không chỉ là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc mà còn là biểu hiện của tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả trong thời đại hiện nay. Từ những bài phát biểu, những bài báo, những bức thư, những lời nhắn nhủ, những cử chỉ, hành động … thậm chí cả di chúc của Người đều là lời nhắn nhủ chân thành về tình đoàn kết quốc tế và ủng hộ thắng lợi của phong trào kháng chiến. đất nước thành công.

1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Đoàn kết quốc tế trong Tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là đoàn kết của các phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như đoàn kết của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đoàn kết quốc tế là điều bảo đảm cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phi thực dân hóa trên toàn thế giới.

Người khẳng định: “Nhân dân bị áp bức kiên quyết đấu tranh nhất định sẽ đánh thắng chủ nghĩa đế quốc thực dân. Chủ nghĩa xã hội cuối cùng sẽ thắng lợi toàn thế giới. các bên của tất cả các quốc gia sẽ chiếm ưu thế. Sự đồng thuận là rất quan trọng.

Để giành được thắng lợi cuối cùng, nhân dân đòi hỏi cách mạng vô sản thế giới, các đảng cộng sản quốc tế và các đảng công nhân phải đoàn kết, thống nhất, đoàn kết như anh em một nhà. Ai luôn muốn:

“Cam ở cách xa hàng nghìn dặm

Bốn người vô sản là anh em ”(2)

Muốn vậy, Hồ Chí Minh cho rằng, các Đảng Cộng sản quốc tế và các đảng công nhân phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kiên quyết chống chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa sô vanh, chủ nghĩa giáo điều và các khuynh hướng tư tưởng sai trái, lệch lạc.

Với quan điểm đoàn kết chủ nghĩa cộng sản quốc tế và phong trào công nhân, Hồ Chí Minh cũng chủ trương đoàn kết với các nước và các lực lượng tiến bộ trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình và yêu chuộng hòa bình thế giới.

Trước và sau khi tuyên bố độc lập, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện và thư cho Tổng thống Truman (Hoa Kỳ), Tưởng Giới Thạch và các nguyên thủ quốc gia khác. trong nhiều dịp quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước lớn, cố gắng công nhận địa vị pháp lý của đất nước. Độc lập của Việt Nam, từ đó xác lập địa vị của nước sở tại trong việc giao tiếp với các thế lực bên ngoài và bảo vệ nền dân chủ cộng hòa mới thành lập.

Một ngày sau khi độc lập, chính phủ đã ban hành “Bản tin Chính sách Đối ngoại”, khẳng định mục tiêu “độc lập hoàn toàn và vĩnh viễn”, ý tưởng cơ bản của mục tiêu là hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, bao gồm các đồng minh, láng giềng, đối với nhân dân Pháp Những người đấu tranh giải phóng, kể cả công dân Pháp, sẽ được bảo đảm tính mạng và tài sản nếu họ tôn trọng họ. Tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Tình đoàn kết quốc tế cao cả còn được thể hiện rõ nét ở tình đoàn kết gắn bó, nhất là giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chỉ có ba nước trên bán đảo Đông Dương đoàn kết chặt chẽ mới cùng nhau đánh thắng kẻ thù xâm lược thì mới chắc chắn: “Cuộc chiến đấu chung của các dân tộc Việt Nam, Campuchia và Lào nhất định sẽ thắng lợi và giành được thắng lợi cuối cùng” (3).

Tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế còn được thể hiện đậm nét ở tình đoàn kết với nhân dân tiến bộ trên thế giới. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Nhật ác liệt, đồng chí đã cùng Trung ương Đảng thực hiện nhiều hoạt động ngoại giao giành được sự đồng tình, ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp và nhân dân Pháp. Ông cũng đã nhiều lần viết thư cho nhân dân Hoa Kỳ, nêu rõ sự hung hãn của Lực lượng Viễn chinh Hoa Kỳ và nhấn mạnh tính chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trong việc chống lại sự xâm lược. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chiếm được cảm tình của nhân dân thế giới, đi vào lòng người, tạo động lực tinh thần ủng hộ Việt Nam. Tổng kết những thành tựu của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chính vì biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế và nhân dân bị áp bức, khắc phục mọi khó khăn mới có được. đã tạo điều kiện cho giai cấp công nhân và nhân dân ta có được vinh quang ngày nay là Chiến thắng ”(4).

2. Sử dụng Tư tưởng Đoàn kết và Hỗ trợ Quốc tế của Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay

Hiểu rõ tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn tìm kiếm sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và Mỹ xâm lược. Chính vì quan niệm đoàn kết đúng đắn của ông, ở Pháp và Mỹ đã nổ ra một phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân đòi chính phủ ngừng xâm lược trong chiến tranh Việt Nam.

Trong thế giới đang thay đổi hiện nay, ở đó thời cơ và thách thức đan xen, vấn đề đoàn kết và đấu tranh giữa chủ nghĩa cộng sản quốc tế và phong trào công nhân có cả những thuận lợi và khó khăn mới. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết và phát huy sự ủng hộ của quốc tế là cơ sở quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định đường lối đối ngoại và giải quyết các vấn đề quốc tế:

Trước hết, lấy tư tưởng độc lập tự chủ của Hồ Chí Minh là nền tảng, bản sắc văn hóa dân tộc chủ yếu để mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát triển bền vững, không nhân nhượng. chủ quyền quốc gia

Năm 1947, Hồ Chí Minh đã nói rõ khi trả lời các phóng viên nước ngoài về khái niệm độc lập của Việt Nam: “Độc lập có nghĩa là chúng ta kiểm soát mọi công việc của mình mà không có sự can thiệp của thế giới bên ngoài” (5).

Các nước và các dân tộc trên thế giới đang tham gia sâu rộng vào quá trình phát triển của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Chiến tranh và xung đột cục bộ vẫn đang diễn ra, khủng bố và hành động tàn bạo đang chà đạp lên quyền sống của con người. Đặc biệt, thái độ, vụ lợi, chủ nghĩa dân tộc cực đoan “lớn nhỏ” dẫn đến vi phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ, vùng biển, hải đảo của nước khác, bất chấp dư luận và pháp luật. Trong đó, sự phức tạp của tình hình Biển Hoa Đông đã và sẽ tiếp tục dẫn đến những tình huống phức tạp đe dọa hòa bình, ổn định của Việt Nam và các nước trong khu vực. Phát huy truyền thống hòa bình, hòa hiếu, Việt Nam luôn mong muốn cùng các nước xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Việt Nam luôn tuân thủ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa nguyên; là bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; Về những nguy cơ và thách thức an ninh đang tồn tại ở Bán đảo Triều Tiên, Biển Hoa Đông, Biển Hoa Đông và các khu vực khác, Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc giải quyết hòa bình, tuân thủ luật pháp và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và chính đáng của nhau. sở thích. Tất cả các bên liên quan phải thực hiện kiềm chế và không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.

Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là cơ sở lý luận quan trọng cho đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương, đa nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc tế trong bối cảnh mới

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, vừa phải chống chọi với nạn đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Vào thời điểm khó khăn về tiền bạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo vận dụng chính sách ngoại giao đa phương để phục vụ mục tiêu cách mạng. Thông cáo Chính sách Đối ngoại do Hồ Chí Minh ký ngày 3 tháng 10 năm 1945 thể hiện chính sách đối ngoại hữu nghị bình đẳng, tương thân, tương ái và thái độ hợp tác chân thành; tôn trọng độc lập, hữu nghị, hợp tác và bình đẳng của Việt Nam; thân thiện với các nhóm dễ bị tổn thương xung quanh thế giới. hợp tác chặt chẽ.

Có thể thấy, chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của nước ta được hình thành từ rất sớm. Ngay từ tháng 6 năm 1947, khi trả lời một phóng viên Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn Việt Nam là bạn của tất cả các nền dân chủ và không là kẻ thù của bất kỳ ai. Nhờ chính sách đối ngoại đa phương hóa, ngoại giao Việt Nam đã phá thế bao vây, cô lập, cấm vận, khẳng định tính hợp pháp, hợp hiến của các chính quyền cách mạng khu vực và thế giới. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến giai đoạn đất nước bước vào công cuộc đổi mới và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế, ngoại giao Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Việt Nam, là nguồn lực lớn và về tinh thần hỗ trợ. Ủng hộ bạn bè quốc tế, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia, phục vụ đắc lực cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trẻ hóa đất nước.

Thứ ba, vận dụng Tư tưởng Quốc tế Hồ Chí Minh về đoàn kết tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hữu nghị với các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước khác, đủ lớn để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển đất nước p>

Để xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển tốt đẹp, Hồ Chí Minh cho rằng các nước cần xích lại gần nhau hơn, thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi để hiểu nhau hơn, tin tưởng lẫn nhau, cùng giải quyết các vấn đề và giải quyết xung đột. Người luôn tâm niệm: “Với sự tin cậy lẫn nhau, những người tự do và bình đẳng vẫn có thể giải quyết những vấn đề khó khăn nhất” và “Hòa bình thế giới có thể đạt được nếu các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán giữa các các quốc gia ”(6).

Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, ông đã thành lập các tổ chức quốc tế đoàn kết các dân tộc vì độc lập và tự do vào những năm 1920. Tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh về giải quyết những khác biệt trong quan hệ quốc tế là thay hận thù bằng hữu nghị, đối đầu bằng đối thoại, chiến tranh bằng hòa bình. Hòa bình, hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực và các nước luôn thay đổi, thời cơ và thách thức đan xen, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là cơ sở lý luận vững chắc, lâu dài để cách mạng Việt Nam kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh dân tộc. Sức mạnh của thời đại. Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới luôn phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả của Người, điều đó khiến Người không còn lo lắng trước ngày lên đường: “… Tôi càng thấy tự hào về sự trưởng thành của chủ nghĩa cộng sản quốc tế. và phong trào công nhân, tôi càng thương anh em. Bất hòa giữa các đảng phái và buồn phiền ”(7), cũng thực hiện mong muốn của Người“ Đảng ta sẽ tích cực thúc đẩy có hiệu quả các đảng anh em nhằm khôi phục sự thống nhất trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Chủ nghĩa Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý và có tình ”(8).

(1) Hồ Chí Minh: Tổng tập , NXB ctqg, hn, 2011, tập 12, trang 674-675.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập , NXB ctqg, hn, 2011, tập 12, tr.670.

(3) Hồ Chí Minh: Tổng tập , NXB ctqg, hn, 2011, tập 12, tr. 9.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập , NXB ctqg, hn, 2002, tập 10, tr197.

(5) Hồ Chí Minh: tổng tập , nhà xuất bản ctqg, hn, 2002, tập 10, tr149.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập , NXB ctqg, hn, 2002, tập 5, tr 136.

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập , NXB ctqg, hn, 2002, tập 4, trang 268.

(8) Hồ Chí Minh: Tổng tập , NXB ctqg, hn, 2011, tập 15, tr. 613.

(9) Hồ Chí Minh: tổng thể , nhà xuất bản ctqg, hn, 2011, tập 15, tr. 613.

Đăng ký

Nguồn http://hochiminh.vn

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *