Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
127 lượt xem

Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu

Bạn đang xem: Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành, bên mời thầu có trách nhiệm thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Đây là công việc rất quan trọng giúp cho việc đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo tính chính xác nhằm lựa chọn được nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Vậy bảng đấu thầu là gì? Nhiệm vụ của Hội đồng đấu thầu là gì? Nhóm chuyên gia đấu thầu gồm bao nhiêu người? Bảng đấu thầu hoạt động như thế nào ? Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc thông tin trong bài viết dưới đây.

giay uy quyen co phai cong chung khong thu tuc nhu the nao 1

Bạn đang xem: Cách thức làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu

Nhóm chuyên gia hoạt động như thế nào?

1. Bảng giá thầu là gì?

Nhóm chuyên gia đấu thầu ( hoặc Nhóm chuyên gia theo quy định của Luật đấu thầu hiện hành 2013) đã giải thích rất rõ ràng tại Điều 43 (4) của Luật Đấu thầu 2013 Như sau:

Nhóm chuyên gia bao gồm những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập và chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ mời thầu, thư mời thầu, tuyển dụng, hồ sơ mời thầu, đấu thầu tài liệu và trong việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình này. ”

2. Vai trò của tổ chuyên gia đấu thầu là gì?

Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia đấu thầu bao gồm:

 • Trình bày trung thực, khách quan và công bằng theo yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
 • Báo cáo eoi kết quả đánh giá, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách nhà thầu, nhà đầu tư cho luật sư đấu thầu.
 • Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 • Nhận xét của bạn đã được bảo lưu.
 • Bồi thường thiệt hại theo yêu cầu.
 • Theo yêu cầu của bên giám sát, chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời thầu, cung cấp các tài liệu, tài liệu liên quan để giải thích việc thực hiện điều này. Các cơ quan kiểm tra, rà soát và các cơ quan quản lý quốc gia chịu trách nhiệm về hoạt động đấu thầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đấu thầu

(Theo Điều 76 của Luật Đấu thầu 2013)

3. Có bao nhiêu người trong nhóm chuyên gia đấu thầu?

Luật Đấu thầu hiện hành không quy định cụ thể về số lượng thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu mà chỉ quy định một số điều kiện đối với cá nhân tham gia tổ chuyên gia. Cụ thể:

– Căn cứ Điều 116 Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định đối với cá nhân tham gia Hội đồng chuyên gia trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Nghị định quy định cụ thể một số nội dung thi hành Điều khoản về lựa chọn nhà thầu:

“1. Nhân sự tham gia tổ chuyên gia, trừ những người quy định tại mục 3 và 4 Điều này, phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 1. Theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần của nhóm chuyên gia bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực khác có liên quan.
 2. Những cá nhân không thuộc quy định tại Điều 16 Khoản 2 Luật Đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được tham gia nhóm chuyên gia:

Xem thêm: 11 cách làm tan vết bầm tím nhanh, đơn giản, hiệu quả tại nhà

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

c) Hiểu nội dung cụ thể của gói thầu;

d) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế – kỹ thuật của gói thầu.

4. Trường hợp đặc biệt cần có ý kiến ​​của chuyên gia chuyên môn, không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. “

– Đối với các cá nhân tham gia hội đồng chuyên gia trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện theo Điều 15 Nghị định 25/2020 / nĐ-cp ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật đấu thầu thực hiện Nhà đầu tư. Lựa chọn:

“1. Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, trừ các cá nhân quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

 1. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của dự án, nhóm chuyên gia bao gồm các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý, đất đai và các lĩnh vực liên quan.
 2. Các cá nhân không thuộc quy định tại Điều 16 Khoản 2 Luật Đấu thầu tham gia nhóm chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau:

Xem thêm: 11 cách làm tan vết bầm tím nhanh, đơn giản, hiệu quả tại nhà

a) Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

b) có bằng cấp liên quan đến dự án;

c) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình;

Xem thêm: Tự làm hồ sơ du học Mỹ: hướng dẫn cụ thể các bước làm | Du học ETEST

d) Hiểu nội dung cụ thể của dự án;

đ) Có ít nhất 05 năm trong lĩnh vực liên quan đến dự án.

 1. Trong trường hợp đặc biệt phải có ý kiến ​​của các chuyên gia chuyên môn, không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.
 2. Tập huấn về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu thầu theo quy định của pháp luật. ”

4. Bảng giá thầu hoạt động như thế nào?

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2014 / tt-bkhĐt ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định chi tiết:

“1. Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn thành lập (thuê tư vấn làm bên mời thầu). Các thành viên của tổ chuyên gia phải tuân thủ các quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014 / nĐ- cp. Mỗi thành viên của nhóm chuyên gia Các cam kết theo Phụ lục 8 phải được lập và gửi tới Bên mời thầu trước khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển và các biểu hiện quan tâm.

 1. Khi cần thiết, trưởng nhóm chuyên gia sẽ ban hành nội quy làm việc của nhóm chuyên gia, nội dung chính như sau:

a) Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên;

b) Thời gian dự kiến ​​để hoàn thành việc đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Cách hoạt động của bảng điều khiển;

d) Các nội dung cần thiết khác. “

Do đó, trước khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển và các biểu hiện quan tâm, các thành viên hội đồng phải lập cam kết theo mẫu quy định và gửi cho luật sư đấu thầu. Hội đồng phải đảm bảo thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu được xác định phù hợp với thời gian quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2014 / tt-bkhĐt (cụ thể là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước và 60 ngày đối với đấu thầu rộng rãi). Ngày nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần thiết có thể gia hạn nhưng không quá 20 ngày). Khi cần thiết, Chủ trì Tổ chuyên gia ban hành Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia, nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2014 / tt-bkhĐt nêu trên. Trong quy chế này sẽ có các phương thức làm việc của ban hội thẩm.

Trên thực tế, tùy theo từng lĩnh vực, quy mô gói thầu, dự án mà phương thức làm việc của nhóm chuyên gia cũng sẽ khác nhau (trong quy chế làm việc do trưởng nhóm chuyên gia ban hành). Do đó, không có quy định cụ thể về phương thức làm việc chung của Tổ chuyên gia mua sắm, chỉ quy định chung chung về việc các thành viên Tổ chuyên gia phải làm cam kết theo mẫu trước khi chấm thầu và quy định về thời gian mua sắm tối đa. Đánh giá hồ sơ dự thầu theo yêu cầu.

Đây là tất cả tư vấn của chúng tôi về Cách hoạt động của Bảng đấu thầu theo các quy định hiện hành mới nhất để bạn tham khảo. Mọi thắc mắc về các vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm: Ký Tự Quả Táo & Kí Tự Trái Táo Ff ❤️️ Trọn Ký Hiệu Quả Táo Free Fire Đẹp

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *