Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
10 lượt xem

Quyền giám đốc là gì? (cập nhật 2022)

Bạn đang xem: Quyền giám đốc là gì? (cập nhật 2022) Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Quyền giám đốc là gì? (cập nhật 2022) phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Xem thêm: Quan niệm hôn nhân: Trai tốt không lấy vợ mận gai, gái ngoan không gả chồng lêu lổng là gì? – Vạn Điều Hay

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì giám đốc thường làm nhất không? Giám đốc làm gì trong một doanh nghiệp? Trách nhiệm và quyền hạn của họ là gì? Xem bài viết dưới đây để hiểu thêm về vị trí này.

Bạn đang xem: Quyền giám đốc là gì

Giám đốc điều hành và tổng giám đốc

Quyền Giám đốc

1. Quyền và Nghĩa vụ của Giám đốc

Theo Điều 64 (2) Luật Doanh nghiệp 2014:

… 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 1. a) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 2. b) quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
 3. c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty;
 4. d) ban hành các quy định cho việc quản lý nội bộ của công ty, trừ khi các điều khoản của hiệp hội có quy định khác;
 5. d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên ủy quyền;

  1. e) Nhân danh công ty ký kết các hợp đồng trừ trường hợp được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền;
  2. g) Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức của công ty;
  3. h) Trình báo cáo tài chính hàng năm cho Hội đồng quản trị;
  4. i) Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  5. k) Tuyển dụng;
  6. l) Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của hội đồng thành viên.
  7. Nếu vai trò của Giám đốc là của người đại diện theo pháp luật của công ty thì dựa trên quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

   2. Tổng giám đốc là gì?

   Tổng giám đốc là giám đốc điều hành cấp cao, thường là giám đốc điều hành (ceo) trong chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức thương mại hoặc phi lợi nhuận. Chức vụ tổng giám đốc được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, nhưng mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

   Theo wiki, ceo Tổng Giám đốc (tiếng Anh: c hief) e Thực thi o Hiệu quả – Giám đốc điều hành Một nhân viên hoặc tổng giám đốc ) là vị trí điều hành cao nhất trong một tổ chức và chịu trách nhiệm về hoạt động chung của một công ty, công ty, tổ chức hoặc cơ quan. Giám đốc điều hành phải báo cáo với ban giám đốc của tổ chức. Các thuật ngữ tương đương đối với giám đốc điều hành có thể là giám đốc điều hành (md) và giám đốc điều hành (ce)

   Tổng giám đốc chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trước hội đồng quản trị.

   3. Trách nhiệm và Chức năng của Tổng Giám đốc

   Tổng giám đốc là người quản lý và giám sát mọi hoạt động kinh doanh, nhân sự và các hoạt động hợp danh của doanh nghiệp.

   Các Quyết định Hoạt động Kinh doanh

   Với vai trò cấp cao trong doanh nghiệp, một trong những trách nhiệm của tổng giám đốc là phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tăng lợi nhuận. Các chiến lược này có thể là về kế hoạch đầu tư, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch xây dựng thương hiệu, v.v.

   Ngoài ra, họ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chiến lược để đảm bảo hiệu quả tài chính và hiệu quả chi phí của doanh nghiệp.

   Ngoài các chiến lược cụ thể, tổng giám đốc còn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ thị do ban giám đốc ban hành.

   Cố vấn Chiến lược của Tổng thống

   Tổng giám đốc là người trực tiếp làm việc, quản lý và nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nhiệm vụ của họ là tư vấn chiến lược cho chủ tịch, giúp chủ tịch hiểu chính xác về tương lai của thị trường và doanh nghiệp. Những đánh giá này sẽ đến từ phân tích và dự báo của họ, hoặc được tổng hợp từ các kết quả nghiên cứu của hiệu trưởng.

   Xây dựng và quản lý cấu trúc công ty

   Xem thêm: Chu chuyển tư bản (Capital Movements) là gì?

   Không chỉ hoạt động kinh doanh mà cơ cấu nhân lực của doanh nghiệp cũng nằm trong phạm vi quản lý của tổng giám đốc. Tuy nhiên, tổng giám đốc không phải là người trực tiếp quản lý, ông nắm rõ toàn bộ hệ thống nhân sự từ thấp đến cao. Đây là trách nhiệm của Giám đốc Nhân sự.

   Tổng giám đốc tập trung vào việc xây dựng và lãnh đạo đội ngũ các giám đốc điều hành cấp cao. Vai trò này sẽ giám sát các hoạt động của nhóm này và đưa ra định hướng khi cần thiết. Ngoài ra, họ cũng phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động các chức danh trong doanh nghiệp, trừ các chức vụ vượt quá trách nhiệm của Tổng giám đốc.

   Mặc dù họ không làm việc trực tiếp trong lĩnh vực nhân sự, nhưng họ có thể đưa ra các đề xuất phù hợp từ quan điểm của Giám đốc điều hành. Giám đốc nhân sự có thể tham khảo những gợi ý này để quản lý nhân viên hiệu quả hơn.

   Một trách nhiệm nhân sự khác của tổng giám đốc là đảm bảo thực thi các nguyên tắc và kỷ luật đối với nhân viên ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp. Tổng giám đốc cần đảm bảo rằng cả nhân viên cấp cao và cấp bậc đều hiểu các mục tiêu hoạt động và tiêu chuẩn thực hiện. Hướng tới một tầm nhìn chung từ trên xuống dưới.

   Không chỉ giám đốc nhân sự mà tổng giám đốc cũng tham gia quyết định chính sách đãi ngộ (lương, thưởng, phụ cấp) của người lao động trong công ty. Các quyết định này liên quan đến lợi ích của người lao động cũng như lợi nhuận và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

   Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác

   Tổng giám đốc làm việc đồng thời ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp. Họ cần các kết nối để thu hút và giữ chân nhân viên, làm hài lòng nhà tuyển dụng và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững lâu dài với các đối tác.

   4. Một số vấn đề pháp lý liên quan

   4.1 Doanh nghiệp nhà nước có quy định gì về Chủ tịch công ty?

   Theo Mục 99 của Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch công ty của một doanh nghiệp nhà nước như sau:

   -Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm hợp pháp. Nhiệm kỳ của Chủ tịch công ty không quá 5 năm và có thể được bầu lại. Các cá nhân có thể phục vụ không quá hai nhiệm kỳ trừ khi người được bổ nhiệm đã làm việc liên tục với công ty trong hơn 15 năm trước lần bổ nhiệm ban đầu. Tiêu chuẩn, điều kiện, hoàn cảnh miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch công ty thực hiện theo quy định tại Điều 93 và Điều 94 của Luật này.

   – Chủ tịch công ty thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh của công ty và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác quy định tại Điều 92 và Điều 97 của Luật này.

   – Tiền lương, phụ cấp và thù lao của Chủ tịch công ty phải được tính vào chi phí quản lý của công ty.

   – Chủ tịch công ty sử dụng công việc quản lý, điều hành công ty và hỗ trợ các bộ phận thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Khi cần thiết, Chủ tịch công ty tổ chức tham vấn các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty. Phí cho các chuyên gia tư vấn được quy định trong quy chế quản lý tài chính của công ty.

   – Các quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của Chủ tịch công ty, kể cả trường hợp Chủ tịch kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

   – Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc ngày có hiệu lực ghi trong quyết định, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

   – Trường hợp Chủ tịch công ty rời Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy ​​quyền phải được thông báo bằng văn bản cho văn phòng đại diện của chính chủ ngay lập tức. Việc ủy ​​quyền khác thực hiện theo quy chế quản lý nội bộ của công ty.

   4.2 Ai có quyền cách chức giám đốc DNNN?

   Theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% cổ phần thì quyền và trách nhiệm của cổ đông ‘cuộc họp hoặc chủ tịch công ty, cụ thể là:

   p>

   – Đại hội đồng cổ đông hoặc Chủ tịch công ty trình cấp có thẩm quyền quy định tại các Điều 40, 41 và 42 của Luật này quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại, chuyển đổi doanh nghiệp, giải thể, phá sản.

   Hội đồng thành viên đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 40, 41 và 42 của Luật này, cũng như đối với Chủ tịch của hội đồng quản trị và các lợi ích khác do các thành viên cung cấp. HĐTV.

   – Do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty quyết định sau khi cơ quan đại diện cổ đông thông qua các nội dung sau:

   Xem thêm: Thanh niên xung phong là gì? Lương của thanh niên xung phong?

   + Chiến lược và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty;

   + Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc hoặc Giám đốc;

   + Huy động vốn, đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định không phải là doanh nghiệp theo quy định tại các điều 23, 24, 28 và 29 của Luật này Dự án đầu tư, dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp;

   + Góp vốn, tăng vốn, giảm vốn, đầu tư vào công ty cổ phần, chuyển nhượng vốn đầu tư vào doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   + Chuyển công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty con hoặc công ty liên kết của doanh nghiệp;

   + Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ thường niên của công ty.

   – Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty quyết định những điều sau:

   + Quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp;

   + Lương, thưởng, thưởng và các quyền lợi khác của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm;

   + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

   p>

   + Quyết định hoặc uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định trong phạm vi tham khảo các phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định.

   – Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quản lý và điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

   – Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn trước cơ quan đại diện chủ sở hữu; trường hợp có bất thường như kinh doanh thua lỗ, không có khả năng bảo lãnh. khả năng thanh toán hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời.

   – Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi trái pháp luật gây thất thoát tiền và tài sản của Công ty.

   – Hội đồng thành viên, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Do đó, theo quy định tại Điều 44 Khoản 2 Khoản 3 Luật Đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh, quản lý và sử dụng thì Chủ tịch công ty là người có quyền loại bỏ. giám đốc xí nghiệp quốc doanh. . Trong Doanh nghiệp 2014..

   Qua bài viết trên, hy vọng những thông tin này phần nào giải đáp được thắc mắc. Điều chắc chắn là Luật Đồng Hành Cùng Bạn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý trong những năm gần đây. Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất và chính xác nhất.

   Xem thêm: Quan niệm hôn nhân: Trai tốt không lấy vợ mận gai, gái ngoan không gả chồng lêu lổng là gì? – Vạn Điều Hay

   Xem thêm: Quan niệm hôn nhân: Trai tốt không lấy vợ mận gai, gái ngoan không gả chồng lêu lổng là gì? – Vạn Điều Hay

   Xem thêm: Quan niệm hôn nhân: Trai tốt không lấy vợ mận gai, gái ngoan không gả chồng lêu lổng là gì? – Vạn Điều Hay

   Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

   Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *