Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Vuihecungchocopie.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "vuihecungchocopie". (Ví dụ: công thức giải rubik 3x3 vuihecungchocopie). Tìm kiếm ngay
103 lượt xem

Ý thức chính trị là gì? – LyTuong.net

Bạn đang xem: Ý thức chính trị là gì? – LyTuong.net Tại Vuihecungchocopie                        

Bạn đang quan tâm đến Ý thức chính trị là gì? – LyTuong.net phải không? Nào hãy cùng Vuihecungchocopie đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Xem thêm: Dễ như chuyển tiền chui – VnExpress Kinh doanh

Ý thức chính trị và vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay?

Ý thức chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế xã hội, phản ánh lợi ích và địa vị cơ bản của các giai cấp và mối quan hệ qua lại của chúng trong quản lý và bảo vệ xã hội. phòng thủ, v.v. Ý thức chính trị được chia thành hai cấp độ: trình độ thực tiễn sinh hoạt và trình độ lý luận, tư tưởng.

Ý thức chính trị trong cuộc sống hàng ngày nảy sinh tự phát từ hoạt động, kinh nghiệm thực tế, xã hội của con người và môi trường xung quanh, phụ thuộc trực tiếp vào thực tế kinh tế khách quan cụ thể. Do đó, nó không khái quát về mặt tư tưởng, lý thuyết,… còn lý luận tư tưởng, chính trị là hệ thống ý kiến ​​thể hiện lợi ích cơ bản của một giai cấp nhất định, dựa trên cơ sở này. trong cuộc đấu tranh giai cấp của các giai cấp khác nhau.

Hệ tư tưởng chính trị phản ánh trực tiếp và sâu sắc nhất tồn tại xã hội của một địa vị giai cấp cụ thể. Hệ tư tưởng chính trị của giai cấp thống trị có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Nó có tác động đến cơ sở kinh tế thông qua thể chế nhà nước. Nó nằm đâu đó giữa vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội và ảnh hưởng trực tiếp của mỗi cá nhân đối với các hình thái ý thức xã hội khác. Vai trò, chức năng hệ tư tưởng của giai cấp do vai trò lịch sử của giai cấp đó quyết định và những điều kiện lịch sử nhất định.

Bạn đang xem: ý thức chính trị là gì

Chủ nghĩa Mác và Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam của Đảng và hoạt động cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là khoa học về quy luật tự nhiên và sự phát triển của xã hội, khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức, bóc lột, khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Đảng ta nhất định lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm chương trình hành động và kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là giải phóng con người khỏi chế độ bóc lột. Vì vậy, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm kim chỉ nam hoạt động của đảng và của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của đất nước ta, cốt lõi của nó là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và chủ nghĩa yêu nước của nước ta.

Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản thống trị, mang bản chất giai cấp công nhân để bảo đảm nhân dân làm chủ xã hội thực sự; quyền lực xã hội thuộc về nhân dân.

Công khai: VUIHECUNGCHOCOPIE.VN là trang web Tổng hợp Ẩm Thực - Game hay và Thủ Thuật hàng đầu VN, thuộc Chocopie Vietnam. Mời thính giả đón xem.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả luôn ủng hộ và tin tưởng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *